Gerard Oskam

Keizer 2017

Gilde Heeswijk heeft een nieuwe Keizer en een nieuwe Beschermvrouwe.

Na 320 jaar weer een keizer in het gilde. In het jaar 1696 was het de schoenmaker Dierck Hendrick Peynenborch die zich toen tot keizer schoot. Onze nieuwe keizer Gerard Oskam is op zondag 15 januari 2017 in de Protestante kerk te Heeswijk-Dinther geïnstalleerd. Met het omhangen van een prachtig zilveren schild in de vorm van een Hugenotenkruis met daaronder drie zilveren vogels. De drie zilveren vogels staan ervoor dat de keizer drie jaar achtereen de houten vogel naar beneden geschoten heeft. Op die zondagmorgen trok het hele gilde met de standaardrijder voorop met daarachter een prachtige authentieke huifkar met de keizer en gasten naar de Protestante kerk in Dinther. Onze keizer is Protestant en wij waren bijzonder vereerd van de toestemming van de protestante parochie dat het daar mocht plaatsvinden. Wil men lid worden van het gilde dan moet men het christelijk geloof respecteren zo staat het in onze reglementen. Na een gezellige koffietafel in het gildehuis met aansluitend een drukke receptie voor de keizer werd de dag afgesloten.