Toon van der Pas

Koning 1969

Antonius Willibrordus Maria van der Pas.

Antonius Willibrordus Maria van der Pas is geboren op 31 januari 1939 in de Fokkershoek 13, waar thans Dick Rakhorst woont. Antonius Willibrordus Maria van der Pas, in het dagelijks leven Toon genoemd is een zoon van Petrus van der Pas, geboren 17 april 1896 in de Fokkerhoek 13 en is getrouwd met Antonetta Gloudemans en woonden op de Dreef te Middelrode, geboren 13 september 1896 en overleed 13 oktober 1970. Toon is uit een gezin van 8 kinderen, 4 jongens en 4 meisjes, waarvan Toon de jongste telg van het gezin was. De vader van onze Gildekoning was een zoon van Johannes van der Pas geboren 26 november 1855 op de Dreef te Middelrode en is overleden den 2 juli 1916 en de moeder was Catharina van Uden geboren 17 februari 1958 op de Dreef te Middelrode en overleden 2 april 1932. De vader van moeders kant was Guilelmus Gloudemans geboren 14 februari 1845 en overleden 17 maart 1928 en zijn vrouw was Catharina van Lokven geboren 18 januari 1860 en overleden 14 maart 1930. De overgrootvader van Antonius van der Pas was Adrianus van der Pas. Hij was 91 jaar geworden, een zeer hoge leeftijd voor vroeger. Ook de vader van onze Gildekoning is nu 90 jaar.

Antonius Willibrordus Maria van der Pas is getrouwd met Maria Adriana Schakenraad op 21 september 1965. Maria is een dochter van Johan Cornelis Schakenraad en Anna Christina van der Meyden. Maria was de oudste dochter, zij had nog 3 zusters en 4 broers, waarvan 2 broers ook bij het St. Willebrordusgilde zijn geweest als tamboer. De vader van Maria, Johan Cornelis Schakenraad was mede oprichter van het St. Willebrordusgilde in 1963. Hij beheerde Hotel “De Zwaan” tegenover de kerk in Heeswijk, wat tevens het gildehuis werd. Helaas is Johan Cornelis Schakenraad niet lang bij het gilde geweest want hij overleed 2 maanden later op 15 maart 1963 en is als eerste van het gilde na de heroprichting met gilde-eer begraven. Antonius Willibrordus Maria van der Pas en Maria Adriana Schakenraad zijn gaan wonen in de Hoofdstraat 46 te Heeswijk, Toon was toen in dienst als elektricien bij Henk Sigmans. Henk was ook een Gildebroeder. Toon is daar 20 jaar in dienst geweest. In 1969 stichten hij zelf een café restaurant op het Raadhuisplein 7 te Dinther. Toon is lid van het gilde geweest van 1964 tot 1968. Toen is hij in Dinther gaan wonen. Toon heeft nog geen schild geschonken.

Opgemaakt;18 april 1986.

Op een zekere avond kwam Toon van der Pas bij Hoofdman Willy van de Wijgert ,Rukven 3 te Heeswijk aan, hij wou alsnog een zilveren schild schenken.

Daarna ontving het gilde een brief van Toon van der Pas 2-2-1998. In zijn brief schrijft hij dat hij verzuimd heeft het gilde een schild te schenken, voor zijn koningschap. Hij schrijft dat hij in 1969 het materiaal niet aan kon komen en dan nu alsnog een schild wil schenken.

Op het schild staat geschreven Koning A. W. M. v.d. Pas , St. Willebrordusgilde Heeswijk 1969. Naast het jaartal 1969 staan 2 lampen gegraveerd. Die 2 lampen staan voor zijn beroep als elektricien. Het schild is een zilveren schild gehalte 835/000. Gewicht 24,9 gram. Het meesterteken is van Theo Kooijman, Abdijstraat 2 Heeswijk. Gemeente Bernheze. Het zilverkeur is van het kantoor Gouda. Het jaarletter is 0, het jaar 1998. Toon van der Pas was café restaurant houder tot 1985. Hierna woonde hij in Heeswijk in de Willibrordusstraat 63.

Er zij 3 kinderen geboren. Anna Antonia Maria geboren 1-8-1966, Ivonne Johanna Petronella 6-4-1969, Ronny Petrus Johannes 25-6-1975.

Anne is getrouwd met Kees van Aalst en woont momenteel in Bruchem. Ze hebben een kind een zoon Nick. Ivonne is momenteel ook getrouwd en woont in Schijndel samen met John Korsten ze hebben 2 dochters genaamd Daisy en Denise. Ronny is inmiddels getrouwd met Jelske Vos uit Heeswijk-Dinther en hebben twee zonen Tjebbe en Stije en wonen in Veghel. Toon van der Pas is overleden in 2006.

W. v. d. Wijgert