Jan Kapteijns

Koning 1970

Johannes Maria Adrianus Kapteijns.

Na in 1967 reeds Koning te zijn geweest, lukte het Johannes Maria Adrianus Kapteijns het in 1969 opnieuw deze eer te behalen voor het Koningschap over het jaar 1970. De persoonlijke gegevens van Jan zijn terug te vinden in het verslag van zijn Koningschap in 1967.

Deze keer wordt Jan (hij is nog steeds ongetrouwd) vergezeld door Koningin Annie Haerkens. Annie is bejaardenhulp van de ouders van Jan. Persoonlijke gegevens van Annie zijn niet bekent. Maar na ons speurwerk hebben wij gevonden dat Annie een dochter is van Albert Haerkens, afkomstig uit Vinkel en woont in Heeswijk. Albert is getrouwd met een dochter van Piet van Schijndel ook uit Vinkel. Later is Annie de Koningin van Jan getrouwd met Tiny van de Sloot.

Behalve met het fokken van varkens is Jan ook gaan bezig houden met akkerbouw. Dit wordt uitgebeeld in zijn schild, waar hij een gouden ploeg op heeft laten bevestigen.

W. v. d. Wijgert