Jan van Daal

Koning 1971

Johannes Bernardus van Daal.

Was hij reeds de eerste Koning na de heroprichting in 1963, in 1971 viel hem opnieuw de eer te beurt Koning van het St. Willebrordusgilde te mogen zijn. Op de feestdag van H. Willibrord

(8 november) schoot hij in 1970 de vogel naar beneden. Zijn personalia vindt u reeds eerder toen hij Koning was in 1963.

In ’t jaar 1970 verloor ’t gezin van Johannes van Daal door een tragisch ongeval een zoon en broer, genaamd Christianus van Daal. Dit geschieden op een moment dat Jan en Antje naar Lourdes op vakantie waren.

Zijn schild beeld uit het agrarische bedrijf, gespecialiseerd op het gebied van het fokken van varkens. Vele fokvarkens zijn van zijn bedrijf door het gehele land verkocht. Maar ook in het buitenland, zoals in Duitsland, Italië, Frankrijk, Japan en Brazilië lopen varkens van Jan van Daal. Jan zal zich in de komende jaren gaan ontplooien als een uitermate actief lid. Hij is nog steeds Dekenschrijver en Dekenrentmeester.

Hij staat zijn mannetje als het gaat om het assisteren en beheren bij het gildehuis, dat in de Fokkerhoek staat. Steeds is hij precent bij of rond de schuttershof als daar evenementen worden georganiseerd.