Wilhelmus van Gaal

Koning 1972

Wilhelmus Henricus Julianus van Gaal.

Dit schild heeft de beeltenis van de melkende boer. Al werd er in 1972 niet meer met de hand gemolken, op het schild wordt het symbolisch afgedrukt.

Herman van Gaal mocht zich in het jaar 1972 Koning noemen van het St.Willebrordusgilde, zoals in 1966.

Deze eer viel hem te beurt door de vogel naar beneden te schieten op het jaarlijkse koningschieten op 19 november 1971. In het jaar 1972 telde het gezin van Gaal 5 kinderen: Anita, geboren 1961, Ellen geboren in 1963, Mark in 1964, Monique in 1968 en Jeroen geboren in 1970. 4 ervan gingen naar school in Heeswijk. Verder ging alles zijn gewone gang, de dagelijkse bezigheden in het gezin en bedrijf. Moeder van Gaal is overleden op 1 oktober 1971. Vader is nog zeer vitaal, met steeds belangstelling voor alles en iedereen. Met het St. Willebrordusgilde gaat het goed, verschillende prijzen worden elders op de gildedagen behaald. Op 19 maart 1972 reisde het gilde naar Duitsland, Slot Bentlage om een hulde te brengen aan de Beschermheer Baron van den Bogaerde van Ter Brugge die reeds enkele jaren daar woonde, dit vanwege zijn 90ste verjaardag. Vele foto’s werden er gemaakt en de jarige Baron was zeer vereerd met dit bezoek.

W. v. d. Wijgert