Jan Kapteijns

Koning 1973

Johannes Maria Adrianus Kapteijns.

Johannes Maria Adrianus Kapteijns schiet de vogel naar beneden dit jaar en wordt opnieuw Koning, na dit reeds eerder te zijn geweest in 1967 en 1969. Voor zijn personalia wordt verwezen naar verslagen van zijn koningschappen in eerder genoemde jaren. Ook dit jaar heeft Jan geen moeite gekost een Koningin te vinden die hem zal vergezellen. Wie zij is, is echter noch door Jan, noch door haar zelf ooit verteld. Zij zal dan ook de geschiedenis ingaan als “de onbekende schone”. Met zijn geschonken schild heeft Jan zijn laatste uitbreiding van zijn agrarisch bedrijf in de Fokkerhoek uitgebeeld: Het mesten van stieren.

Opgemaakt 28-11-1985.

Al denkt de vrijgezel Johannes Maria Adrianus Kapteijns dat de Koningin van 1973 onbekend zou blijven en de geschiedenis in zal gaan als “de onbekende schone”’ dan heeft hij dat ver mis. Op 2 januari 1986 is alles aan het licht gekomen. Persoonlijk heb ik haar bezocht en ik,

Willy van de Wijgert heb er lang mee zitten praten. Onze vrijgezelle Jan zit vol verrassingen. Was het eerst iemand uit Eindhoven, toen weer een verpleegster, daarna weer iemand die vrijgezel en sub-hoofd was van een bejaarden huis. Niemand kwam er achter wie zij was. Er werd ook nog gezegd dat Jan met haar ging emigreren. Zelfs ’s avonds na het feest werd er met 2 auto’s de achtervolging ingezet, Maar Jan wist met veel omwegen, deze auto’s van zich af te schudden, zodat het nog niemand wist waar zij woonden en wie zij was. Hoe heeft Jan deze “schone” gevonden? Voor hem niet moeilijk. Op een feest op de 19-9-1973 waar zij ook was, werd er over het koningschieten gepraat en door haar Heeroom werd dit besluit genomen, dat als Jan Koning werd, haar zou meenemen als Koningin met goedvinding van haar man die ook op dit feest was. En jawel, op die zaterdag werd Jan Koning, er werd gebeld vanavond om 7 uur kom ik jou halen. Zij had zelf ook een feest, maar toch ging zij mee naar het gildefeest, zoals afgesproken en haar man ging naar het andere feest. Het was voor het gilde een verrassing, maar wie was zij, en waar kwam zij vandaan, niemand kende haar.

Uiteindelijk werd besloten door enkele Gildebroeders om ’s avonds als Jan haar naar huis bracht om na te rijden.

Nu de ontknoping. Het is een schoonzus van de jongste zus van Jan, Wilhelmina Nicolasina Kapteijns. Zij was de Koningin van Jan toen die in 1967 Koning werd. “De onbekende schone is: Ida Maria van Boerdonk, geboren 31 mei 1932 op den Elzen in Boekel. Op 25 juni 1950 is zij getrouwd met Wilhelmina Lauwrentius van Rooy, roepnaam Louw en komt uit Gemert, Pandelaar 7. Zij wonen nu op Burgt 15 te Boekel. Zij hebben een mooi gezin van 6 kinderen, 4 jongens en 2 meisjes. Hun 25 jarig huwelijk hebben zij met een mooi feest gevierd, waar onze Jan ook op receptie is geweest. Toen was hij weer Koning. Dit heeft hij nooit tegen een van de Gildebroeders verteld.

Zo dit was “de onbekende schone”, nu goed bekend.