Nicolaas van Houtum

Koning 1976

Nicolaas Petrus Maria van Houtum.

Nicolaas Petrus Maria van Houtum is geboren op 26 december 1951 in de Kameren A3 te Heeswijk. Nicolaas in het dagelijks leven genaamd Nico of Co is een zoon van Cornelis Marinus van Houtum geboren te Vorstenbosch op 27 mei 1908 en getrouwd op 11 mei 1932 met Lamberdina Cunera Dobbelsteen geboren te Heeswijk op 2 september 1908. De vader van Nico is een zoon van Petrus van Houtum geboren 21 februari 1865 te Vorstenbosch en overleden 15 juli 1930 aldaar, en was getrouwd met Wilhelmina Daandels geboren 29 september 1868 te Mariaheide en overleden op 14 augustus 1931 te Vorstenbosch. De moeder van Nico is een dochter van Hendrikus Dobbelsteen geboren 25 juni 1865 te Heeswijk en overleden 18 maart 1926 en was getrouwd met Theodora van den Broek geboren 11 juni 1870 te Dinther en overleden 24 januari 1940 te Heeswijk. De oom van Nico, Pieter Dobbelsteen, die tot aan zijn dood lid was van het St. Willebrordusgilde was een zoon van Hendrikus Dobbelsteen en Theodora van den Broek. De vader van Nico is overleden op 24 november 1855. Moeder bleef achter met 10 kinderen, 4 jongens en 6 meisjes. De oudste Pieter was 21 jaar, de jongste was 3 jaar en 11 maanden. Zijn oudste broer Pieter van Houtum heeft in 1963 het Heeswijkse St. Willebrordusgilde mede heropgericht. Pieter is in 1964 geëmigreerd naar Amerika en is in 1965 tot ere-lid benoemd. Ook zijn broer Hendrik is jaren lid van het gilde als schutter en woont op het ouderlijk huis, de boerderij aan de Gouverneursweg 10, voorheen Kameren A3.

Nico was lid van het gilde van 1971 tot 1976 als vendelier en behaalde verschillende prijzen, waaronder ook de Europese titel vendelzwaaien met de groep van 4 personen waarin oom mee deden Willy van de Wijgert, Bart Langenhuijsen en Gerrie Heesakkers. Toen Nicolaas van Houtum Koning werd was hij vrijgezel, maar Antonie van Aspert, dochter van Frans van Aspert en Dora Langenhuisen, wonende in de Graaf Wernerstraat 7 te Heeswijk was zeer graag bereid om de Koningin van Nicolaas te worden. Later is Nico toch vrijgezel gebleven. Het beroep van Nicolaas van Houtum is verwarmings monteur zoals ook op zijn schild te vernemen is. In zijn vrije tijd doet hij graag een stevig biertje drinken en een partijtje biljarten. Als wij hem zoeken kunnen wij het beste bij de Asperia bar binnen gaan.

Hoe en waarom Co van Houtum van het gilde is afgegaan als Koning kan men terug vinden in het artikel van geschiedenis 46.