Willy van de Wijgert

Koning 1977

Willibrordus Wilhelmus Nicolaas van de Wijgert.

Willibrordus Wilhelmus Nicolaas van de Wijgert in het dagelijks leven genaamd Willy is een geboren en actieve Gildebroeder. Dit blijkt wel uit de volgende gegevens. Maar laat eerst zijn mooi en groot Koningschild eens bekijken. Op het schild staat boven in het midden de beeltenis van H. Willibrordus de patroon van het gilde, maar ook de patroon van hemzelf. Hij was ook de eerste Willibrordus die in deze H. Willibrordus parochie gedoopt is. Daarom H. Willibrordus midden boven aan. Aan de linkerkant zijn hobby, de paarden. Daarover later meer. Op de rechterkant de afbeelding van zijn gildebroederschap als vendelier. Aan weers zijde van het schild: Anno 1977 en 1982. Midden op het schild zijn beroep, een zwemmer. Met mooie gotische letters zijn naam en het Koningschap. Midden onder, heeft hij het insigne van de Rome reis laten graveren. De Rome reis van 1975, waar Willy steeds het middelpunt van belangstelling was met zijn vendelen, zowel in Rome op het St. Pietersplein als op andere plaatsen. De Rome reis, een hoogtepunt in zijn leven. Die ene keer voor de Paus mogen vendelen betekende voor hem veel. Op het St. Pietersplein vendelen voor de Paus, daarna voor zeer hoge autoriteiten, zoals Kardinaal Oomen, de vertegenwoordiger van de Nederlandse Kerkprovincie, voor Mgr Bluysen, Jhr. Smits van Oyen en andere hoge gasten + duizenden andere toeschouwers. Zijn acrobatiek maken op de puntige keien was voor hem geen enkele moeite. Vaak moet hij ook bij andere gildes de vele kleuren dia’s gaan draaien, de kleuren dia’s die zijn vrouw Thea heeft gemaakt van de Zuid Italië reis. Het grootste succes was in het stadje Cori (Italië), waar hij na afloop van zijn vendelen door de Italianen op de schouders genomen, en overal naar toe gedragen werd. Willy was toen al verschillende jaren de beste vendelier van Europa. Ook in 1975 bracht Willy op de Europese kampioenschappen te Aken (Duitsland) de groep Europees kampioen. Een mooie prestatie. Ook heeft hij vaak nieuwe jury leden opgeleid voor het vendelen. In andere kringen heeft hij het vendelen op hoger peil gebracht. Maar ook de jury bij gildedagen samengesteld. Een afbeelding van het paard, dat was zijn hobby. Veel veulens heeft hij gefokt, die naar verschillende landen zijn verkocht. 1 paard staat op de Koninklijke stallen in Londen. Als pauwke paard gaat hij mee in de Koninklijke stoet. Van een paard 20 veulens fokken is zeer veel. Dit paard is 21 keer gebruikt voor de intocht van St. Nicolaas in Heeswijk, maar ook de omliggende gemeente vroegen steeds. Ook voor de trouwkoets en de oude huifkar werd dit paard gebruikt. De afbeelding in het midden van het schild is een zwemmer, het beroep. Eerst als ploegleider in het Combi bad Oss, daarna als ass. bedrijfsleider aan de zwembaden van de gemeente Veghel. Vanaf de heroprichting is Willy lid geweest van het St. Willebrordusgilde. Hij is als schutter begonnen, maar al gauw zag hij dat het vendelen ontbrak en is toen met vendelen begonnen. Zijn leermeester was Broer van de Leest uit Berlicum lid van het St. Jorisgilde aldaar. Al vlug promoveerde Willy naar de volgende klasse, daarna naar de hoogste klasse. In 1978 kwam daar een abrupt einde aan door een zeer zwaar ongeval, waarvan hij redelijk is hersteld. Het vendelen was voor hem voorgoed afgelopen. 3 Jaar na de heroprichting kreeg hij het archief er ook nog bij. Inmiddels heeft hij een archief, waar vele in komen kijken. Het Brabant Museum en het Brabants archief komen meerdere malen stukken uit dit archief lenen. Zelf het Rijks archief uit Amsterdam heeft gevraagd naar het perkament en het juweel van ons gilde archief. Ook haalde Willy uit het archief van het kasteel, dat het St. Willebrordusgilde vroeger een stuk grond bezat tussen de Rijt en ’t Geleer. Door veel moeite en werk van Willy kwam dit stuk grond weer in het bezit van het gilde. De notariële akte ligt ook bij hem in het archief. Trots was Willy toen hij op dit eigen stuk grond van het St. Willebrordusgilde de eerste was die de Konings titel haalde. In 1969 kreeg hij een Amerikaanse onderscheiding in goud, van de 101ste Airborne divisie, voor zijn vele werk met de bevrijdingfeesten. In 1970 kreeg Willy, mede door de activiteiten van het gilde de onderscheiding van het Nederlandse Laureaat van de Arbeid, 1ste klas in goud.

Op 4 mei 1977 kreeg hij een prachtig schild aan geboden door de Burgemeester van Vught, Baron van Hovell tot Westelfliers, voor 15 jaar de leiding op het voormalig concentratie kamp Vught met de dodenherdenking. Dit ook in gildeverband. Ook de Europese kampioenschappen van Schuttersgilde heeft Willy in 1973 te Koblenz (Duitsland) mee helpen oprichten. Zo ook de kring Baronie en Markiezaat in 1976. In vele ander verenigingen is hij actief, zowel bestuurlijk of als gewoon lid. Voor zijn personalia en verder gegevens verwijs ik naar het Koningschap van 1982.

w. v. d. Wijgert