Theo Verkaar

Koning 1978

Th. P. M. Verkaar.

Wie was die man, die zich in 1978 tot Koning van het St. Willebrordusgilde schoot?
Hij werd geboren te Berlicum op 25 september 1926 en zou later een geboren organisator zijn. Hij wist daarbij steeds mensen aan te trekken, die hem uitermate bijstonden.

Nauwelijks 17 jaar, de studietijd amper ontgroeid, werd hij de eerste penningmeester van de jonge middelstand te Berlicum. Daarnaast stond hij aan de wieg van de verkenners beweging in Berlicum. Vele jaren gaf hij als vaandrig leiding aan deze organisatie. Na zijn huwelijk in 1952 met Diny van Uden, vestigde hij zich in Heeswijk. In hetzelfde jaar werd hij gevraagd zitting te nemen in het feestcomité, dat alle plaatselijke feestelijkheden ging organiseren, zoals oranjefeesten, intocht St. Nicolaas, reizen en andere evenementen voor bejaarden. Het organiseren van het “inhalen” van pastoor en burgemeester viel onder zijn supervisie.

Zo was hij 30 jaar bestuurslid van het Oranjecomite, waarvan 26 jaar als voorzitter.
In 1952 trad hij toe tot de St. Willibrordusgroep van de Heeswijkse verkenners. Doorliep hier alle leiders functies, van vaandrig, hopman tot groepsleider.
In 1967 gaf hij deze taak over aan jeugdiger enthousiastelingen om later nog terug te keren in de Stichting Scouting Heeswijk, die de exploitatie van de blokhut voor haar rekening nam.

In 1962 ging hij zich interesseren voor de plaatselijke politiek. In dit jaar werd hij via de toenmalige K.A.B. gekozen tot raadslid. Vier jaar later werd hij wethouder/loco-burgemeester. Zou dit later ook worden van de nieuw gevormde gemeente Heeswijk-Dinther (1-1-1969) en wel t/m 1982. Gedurende deze tijd werd hem zowel door toenmalige secretaris van kring Maasland, de heer E. Gerrits uit Berlicum, als door Willem Baron van de Bogaerde van Terbrugge gevraagd om zijn schouders onder de heroprichting van het St. Willebrordusgilde te zetten. Dit resulteerde in de officiële her-installatie van het gilde op 16 januari 1963 op kasteel Heeswijk. Werd in het zelfde jaar tot Hoofdman van dit gilde gekozen. In 1967 stond hij met zijn vrouw aan de wieg van de totstandkoming van de plaatselijke VVV. Meer dan 10 jaar hanteerde hij de voorzittershamer bij biljart vereniging ONA uit Heeswijk, een van de grootste vereniging op dit gebied van Nederland. Internationaal georganiseerde biljartwedstrijden stonden onder zijn presidium.

Was lid van het dagelijks bestuur (voorzitter) gedurende een tiental jaren van Stichting recreatieoord “De Wildhorst”.

Gedurende zijn wethouderschap (portefeuille van publieke werken) vervulde hij meerdere bestuurlijke functies, zowel binnen als buiten de gemeente.

Zo was hij meer dan 10 jaar penningmeester van streek VVV “De Meijerij” van Den Bosch. Was bestuurslid van het vormingscentrum te Veghel. De dependance in Heeswijk van de Veghelse Muziekschool kende in hem jarenlang een actief bestuurslid. Vele jaren was hij medebestuurder van de plaatselijke afdeling der vakvereniging. De Stichting “Orgel Kasteel” kent in hem een van de initiatiefnemers en bestuurslid.

Ook zijn Heeswijkse vrouw Diny van Uden, waarmede hij reeds vermeld in 1952 trouwde, verpleegster van beroep, had organisatie talent in haar bloed. Zij ontpopte zich als een geboren secretaresse. Tijdens haar huwelijk had zij het secretariaat van de Provinciale Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening onder haar hoede. Was jaren achtereen secretaresse van de plaatselijke VVV. Behaalde in 1969 het diploma voor informatrice VVV. Ook in plaatselijke organisaties was zij actief, bekleedde zij het secretariaatschap, vooral op het gebied van milieu bescherming. Zij was de initiatiefneemster en oprichtster van de Meyerijsche Museumboerderij en tevens secretaresse van deze stichting.

Th.P.M.Verkaar trad op 15 april 1944 in dienst van de Raad van Arbeid te ’s Hertogenbosch, waar hij zich opwerkte tot adjunct-commies. In 1953 ging hij bij het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) te Amsterdam als inspecteur, alwaar hij thans nog werkzaam is. Vierde in 1984 zijn veertig jarig ambtsjubileum in dienst der sociale verzekering. In 1982 werd hij niet meer als wethouder gekozen en kwam de tijd zijn openbare functies neer te leggen: een rustiger leven te gaan leiden.

Uit zijn huwelijk zijn vier kinderen geboren:
Dick (doctor in de biologie)Wilbert (drs. Psychologie)Joyce (directie secretaresse)Helene (culture antropologie)

W. v. d. Wijgert