Dion Sigmans

Koning 1979

Dion H.J.A.M. Sigmans.

Hij werd geboren te Heeswijk op 20 mei 1959, dus na de heroprichting van het Gilde, de jongste Koning. Dion was de oudste zoon, en tevens stamhouder van Henk (Hendrikus) Sigmans en Trees (Theresia Maria Catharina van der Biezen, beide rasechte Heeswijkenaren. Zijn vader was de oudste zoon van Hannes (Johannes Cornelis) Sigmans en Maria (Anna Maria) van Lieshout, welke een landbouwbedrijf uitoefende in de Fokkershoek te Heeswijk. Zijn moeder was de jongste dochter uit een gezin van vijf kinderen van Driek (Hendrikus) van der Biezen en Tonia (Antonia) van de Ven. Deze was lange tijd werkzaam bij het Waterschap de Aa, en vervulde daarnaast vele sociale functies. Zo was hij voorzitter van de K.A.B. (toen nog werkliedenbond), lid van de gemeenteraad van Heeswijk, bestuurslid van het Oranje comité, en in zijn vrije tijd was hij agent van het centraal ziekenfonds en verzekering agent voor Concordia. In tegenstelling met de aloude gewoonte, dat de oudste op de boerderij bleef, verkoos de vader van Dion een heel andere richting, mede doordat hij na zijn militaire dienst, waarop de oorlog van 1940 volgde en waarbij hij zelf op de Grebbeberg vocht, hij bij zijn terug keer het boerenleven ontwend was. De gebeurtenissen in die meidagen hadden een stempel op zijn leven gedrukt, en emotioneel kon hij dit zeer moeilijk verwerken. Hij koos de technische kant en begon een elektriciteitsbedrijf annex winkel, die hij samen met zijn vrouw exploiteerde. Ondanks zijn drukke werkzaamheden, zag hij toch nog kans zich enorm in te zetten voor de Heeswijkse gemeenschap. Niemand deed vergeefs een beroep op hem. Hij was mede heroprichter en Oud Deken van dit Gilde, meer dan 25 jaar een zeer actief brandweerman, bestuurslid van M.A.C. de Wisperink, bestuurslid Oranje Comité, enz. enz. Hij werd onderscheiden door het Carnegie Heldenfonds, voor het redden van 4 drenkelingen, die door zijn kordaat optreden hun benarde positie overleefden. Veel te vroeg kwam er dan ook een einde aan zijn leven. Op 16 mei 1985 overleed hij tengevolge van een hartstilstand. Met gilde-eer werd hij begraven waarbij zijn zoon Mark (eens Europees Kampioen jeugd vendelen) hem de laatste vendelgroet bracht. Heel graag zou hij zelf eens Koning van het Gilde zijn geweest. Maar heel trots was hij ook, toen hij zelf zijn oudste zoon het Koningszilver mocht omhangen. Naast het gezin en de zaak, was de moeder van Dion jarenlang lid van het Parochieel koor, en in haar jonge jaren hoofdleidster van het Katholiek Meisjes Gilde en actief lid van het Katholiek Thuisfront. In tegenstelling tot zijn vader, die pas trouwde op zijn 40ste, kreeg Dion al heel vroeg oog voor het vrouwelijk schoon, en hij trouwde dan ook al op zijn 20ste met Marjon, Maria Elisabeth Steenbakkers uit Schijndel, waar zij geboren werd op 9 december 1959, dochter van Adrianus Steenbakkers en Cisca Haakman afkomstig uit Alkmaar. Haar beroep was telex typiste bij Hydraudine te Boxtel.

Zijn Kerkelijk huwelijk werd gesloten te Heeswijk in de Parochie kerk H. Willibrordus, waarbij het Gilde aanwezig was, om hun kersverse Koning met zijn bruid naar het altaar te vergezellen. Ook Dion bleef niet in de zaak van zijn vader, echter wel in het vak. Na de Mavo, vervolde hij zijn studie aan de M.T.S. in Den Bosch afd. elektrotechniek. Zijn geschonken schild vertoont dan ook het kenmerk van dit beroep, n.l. 2 bliksemflitsen en zijn taak in het gilde als tamboer. Hij is werkzaam als projectleider bij Elektro technisch bedrijf v.d. Linden te Veghel. Uit zijn huwelijk werden tot op heden 2 kinderen geboren n.l. Suzanne en Merlijn, die op zijn beurt weer de nieuwe stamhouder van de familie Sigmans is geworden. Net een week voor het overlijden van zijn Opa werd hij geboren, zodat hij zijn kleinzoon toch nog heeft kunnen zien. Helaas werd dit niet op foto vastgelegd. Toen Dion naar Schijndel, verhuisde werd het moeilijk zijn lidmaatschap aan te houden, temeer omdat hij in de zomer maanden op de zondagen geluid installaties verzorgt, en zo kwam er noodgedwongen een einde aan zijn gilde loopbaan. Dion heeft nog twee broers en een zus. John is in zijn prille jeugd lid van dit gilde geweest. Eerst begeleide hij de Gildekoning in zelf gemaakte gilde pakjes door Thea v.d. Wijgert, later was hij even tamboer doch voelde niet veel voor het Gilde en haakte af. Mark was succesvol vendelier maar kon dit ook niet langer volbrengen vanwege zijn beroep als internationaal chauffeur en D.J. bij Disco Lunenburg. Zijn zus Traudy (in de wandelgangen “ Het Gildemeisje”. Ingewijden weten wel wat dit betekent) is momenteel nog studente aan de Hogeschool te Tilburg. Dit was een korte samenvatting van Dion Sigmans Koning van het St. Willebrordusgilde 1979.

W. v. d. Wijgert