Herman van Gaal

Koning 1980

Wilhelmus Henricus Julianus van Gaal.

In het jaar 1980 was Herman van Gaal voor de derde keer Koning, sinds de heroprichting van het St. Willebrordusgilde. Op het schild prijkt ook de vooruitgang in het bedrijf. De tractor werd onmisbaar op de boerderij. De mechanisatie nam toe, ook in de rundveehouderij werd een melkkoeltank aangeschaft, wat een hele vooruitgang betekende. Voor het gezin van Gaal was echter 1973 een triest jaar, door het tragisch overlijden na een ongeval van zoontje en broertje Mark op 8 augustus 1973, toen 8 jaar oud. Het was een aangrijpende gebeurtenis die tot in lengte van dagen blijft. Maar het gilde gaat voort in fijne sfeer en een goede onderlinge verstandhouding. De Koningstitel werd behaald begin november 1979 bij het jaarlijkse Koningschieten van het St. Willebrordusgilde.

W. v. d. Wijgert