Gerrie Heesakkers

Koning 1982

Gerrie Heesakkers.

Het Koningschild is door Gerrie Heesakkers geschonken aan het St. Willebrordusgilde n.a.v. zijn koningschap over het jaar 1982.

Gerrie was vendelier klasse A in kring Maasland en daarnaast verwoed voetballer bij de voetbalvereniging Heeswijk (V.V.H.), zoals het schild al aangeeft. Zijn dagelijks brood verdient hij bij P.T.T. post als postbesteller. Het schild is ontworpen door zijn broer Ad Heesakkers, die als tamboer ook lid is van het St. Willebrordusgilde, en vormgegeven door de zilversmid Joop Schaaf uit Veghel.

Gerrie is als 13 jarige in 1970 toegetreden tot het St. Willebrordusgilde waar toen zijn broer Jan, Ton en al eerder genoemd lid Ad lid van waren.

De vier kinderen kwamen uit een gezin van tien kinderen van Adrianus Heesakkers en Gerarda van den Broek.

Adrianus Heesakkers heeft, na een aantal jaren als houtvester bij de firma Jan v. Lith werkzaam te zijn geweest, een eigen bedrijf opgestart aan de Baron van den Bogaerdelaan te Heeswijk-Dinther, waarover thans oud gildelid Jan Heesakkers de scepter zwaait en waar oud gildelid Ton Heesakkers bedrijfsleider is.

Gerrie is in 1977 uit het gilde getreden vanwege drukke werkzaamheden elders, maar in 1981 weer toegetreden met als resultaat het koningschap over 1982.

“Zijn Koningin”, in het dagelijks leven is Johanna Hoogzaad dochter van Wilhelmus Hoogzaad en Petronella Verbakel waarmee hij op 4 augustus 1978 in het huwelijk trad. De inzegening van dit huwelijk is helaas geschied zonder de gebruikelijke gilde eer, daar dit viel in zijn zogenaamde rustende periode. Thans maakt hij weer zo’n rustende periode mee daar hij in 1983 weer uit het gilde getreden is.

Maar zijn warme belangstelling voor alles wat met het gildeleven te maken heeft, mag doen vermoeden dat het St. Willebrordusgilde nog niet van Gerrie Heesakkers af is.

W. v. d. Wijgert