Willy Wijgert

Koning 1983

Willibrordus Wilhelmus Nicolaas van de Wijgert.

In het vorige Koningschap van 1977 werd de personalia van de Gildekoning verwezen naar het Koningschap van 1982.

Met de activiteiten van Willy over het gilde en andere functie zijn wij er nog lang niet. Voor de 2de keer werd Willy Koning na het 202ste schot. Onze Gildekoning Willibrordus Wilhelmus Nicolaas van de Wijgert is geboren op 17 april 1936, op Rukven, in hetzelfde huis waar hij thans woont. Willy is een zoon van Wilhelmus van de Wijgert en Antonia Cunera van Lokven. Zijn vader Wilhelmus van de Wijgert was een zoon van Hendricus van de Wijgert en Johanna van Rooy, afkomstig uit Rosmalen. Wilhelmus van de Wijgert is in Heeswijk komen wonen in het jaar 1910, op het huis waar nu Grard Roefs woont, Toen nog Rukven genaamd, nu is het Meerstraat. Hendricus van de Wijgert had 4 zonen en een dochter. Een broer van Wilhelmus is jong door een trap van een paard overleden, op 27 jarige leeftijd. Alle kinderen van Hendricus zijn in Heeswijk blijven wonen. Wilhelmus van de Wijgert is op 3 mei 1923 getrouwd met Antonia Cunera van Lokven. Antonia was het jongste kind van Nicolaas van Lokven en Johanna van de Voort. Dit gezin telde 7 kinderen 4 jongens en 3 meisjes en woonden in de Zandkant bij kluuskesberg. waar nu Klaas van Lokven woont. Nicolaas van Lokven woonde op een zeer grote boerderij met veel bossen. Ongeveer de halve “Wildhorst”, kluuskes berg en de bossen tegenover Café “Stanserhorn waren in hun bezit. De familie van Lokven was zeer religieus. In de familie waren vele priesters en nonnen. Zelfs een priester heeft, dit was een Norbertijn, na eerst 13 jaar in de missie te zijn geweest, zijn studie weer opgenomen voor Arts en daarna voor chirurg verder gestudeerd. Daarna weer terug naar de missie in India, waar hij nog steeds opereert, al is hij 76 jaar. Dit is de oudste neef van de Gildekoning. De vader van Willibrordus, onze Gildekoning, was agrariër en molenaar. Een groot molenaars bedrijf heeft hij opgebouwd. Helaas is Wilhelmus jong gestorven. Onze Gildekoning was toen nog maar 13 jaar en moest meteen mee in de zaak werken met zijn enigste broer Harrie. Het gezin van Wilhelmus telde 2 jongen en 8 meisjes, waarvan Willy het 9de kind was. In 1959 stief ook zijn moeder en bleef Willy alleen op de boerderij, zijn broer had de maalderij al overgenomen. Drie maanden is hij alleen geweest. Hij is getrouwd op 14 november 1959 met Theodora Adriana Ploegmakers, enigste dochter van Adrianus Ploegmakers en Antonia van de Ven. Wel had Thea 5 broers waar zij van haar 15de jaar af voor heeft moeten zorgen, want moeder was ook jong gestorven op 58 jarige leeftijd. Adrianus Ploegmakers woonde in Vinkel en trouwde op 10 mei 1928 met Antonia van de Ven en bleven in Vinkel wonen. Daar is ook Thea geboren op 12 januari 1936. Op 14 november kwam Thea in Heeswijk wonen en heeft veel werk voor ons gilde gedaan. Zij werd vaak de moeder van de jeugdige vendeliers en tamboers genoemd. De kostuums van de vendeliers en tamboers werden door haar gemaakt. Ook nieuwe vendelvlaggen werden gemaakt door haar. Ook ander gildes dragen vendelvlaggen die door haar gemaakt zijn. Gordijnen voor ons nieuwe gildehuis in de Fokkerhoek zijn door haar gemaakt. Toen Willibrordus Wilhelmus van de Wijgert voor de 2de keer Koning was, kwam er nog een taak als Hoofdman bij, omdat de vorige Hoofdman door omstandigheden zijn hoofdmanschap er bij neer legde. Dit was toch teveel, Koning, Hoofdman en archivaris en heeft toen besloten de volgende keren niet meer deel te nemen aan het koningschieten. Willy werd in de algemene ledenvergadering met algemene stemmen tot Hoofdman van het St. Willebrordusgilde gekozen. Daarna heeft hij vele functie van kring Maasland opgezegd. Ook de functies in de Federatie en Europese legde hij neer, om meer tijd voor zijn eigen gilde te krijgen. Daarnaast zit hij in nog vele andere verenigingen, o.a., meer dan 25 jaar in het Oranje Comité, meer dan 20 jaar bij het Nederlandse Rode Kruis, het kerkbestuur, landelijk gedelegeerde van de K.N.Z.B., bestuur K.N.B.R.D. en veel werk voor de Lichamelijk Gehandicapte Sportvereniging Veghel en nog vele andere. Hij woont nog steeds op Rukven en heeft van zijn boerderij een vakantie boerderij gemaakt. Zijn gezin telt 3 kinderen. Wilhelmus Willibrordus Antonia, vroeger ook bij het gilde geweest, maar heeft het vanwege zijn studie op moeten geven. De 2de zoon Adrianus Petrus Antonius actief Gildebroeder, zeer goede tamboer en vele 1ste prijzen gehaald in de hoogste klasse. De jongste een dochter Antonia Theodora Maria.

W. v. d. Wijgert