Ad Heesakkers

Koning 1990

Adrianus Gerardus Maria Heesakkers.

Op 4 november 1989 schoot Adrianus Gerardus Maria Heesakkers zich bij het 227ste schot tot Koning van het St. Willebrordusgilde uit Heeswijk. Dat hij zich een gelukkig man voelde behoeft geen betoog daar hij al vele malen meegedongen had naar het Koningschap. Ad werd geboren op 16 juli 1955 te Heeswijk in de Veldstraat en was een kind van Adrianus Heesakkers en Gerarda van den Broek. Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren, waarvan zeven zoons en 3 dochters. Vier zoons zijn in de loop van tijd lid geweest van het St. Willebrordusgilde namelijk, Jan, Ton, Ger en Ad. Ger was in 1982 Koning van het gilde. Na enige jaren lid te zijn geweest van de welpen trad Ad als twaalfjarige tamboer toe tot het St. Willebrordusgilde. Daarnaast was Ad een fanatiek voetballer bij V.V.Heeswijk waarvan hij jarenlang lid was en menig doelpunt op zijn naam wist te schrijven tot in het eerste elftal toe. De grondbeginselen van het trommen werden Ad bij gebracht door Jo van de Pas tot op heden nog steeds instructeur van de Koninklijke fanfare St. Willibrord. Zijn eerste schildje, een gedeelde 3de plaats, won Ad op de kringdag van de “Hoge Schuts” te Heeswijk in 1969. Rond 1976 werd Ad zelf instructeur van de tamboers van ons gilde en niet zonder succes, dat mag gezegd worden. Diverse ere prijzen werden behaald zowel individueel als met groepstrommen. Hoogtepunten waren o.a. eerste prijs bij de Europese kampioenschappen te Eindhoven 1987 en Valkenburg 1990 en op de Landjuwelen te Oirschot en Soest. In 1989 geeft Ad het instrueren van de tamboers over aan Dré van de Wijgert zijn vaste maatje bij het groepstrommen. In 1977 trad Ad in het huwelijk met Petronella Antonetta (Els) Verbruggen, geboren 20 oktober 1956, dochter van A.Verbruggen en T.Verbruggen Reynen uit Wilbertoord (gemeente Mill en St. Hubert). Els was ziekenverzorgster op Huize Cunera te Heeswijk. Zittend op een kruk met een vendelvlag en ten overstaan van zeer veel Gildebroeders zijn zij met gilde eer getrouwd in de kerk van Wilbertoord. De dienst werd voorgegaan door Pastoor Jonk. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren namelijk, Catharina Gerarda Maria (Janneke) en Adrianus Antonius Maria (Koen) resp. 29-9-1981 en 14-4-1983. Daar Ad geen onderscheid wilde maken tussen meisjes en jongens, zijn geen van beide kinderen met Gilde eer gedoopt. (Het St. Willebrordusgilde kent geen vrouwe bij het gilde).Koen ging voor het eerst als Gildebroeder mee in 1986, hij was toen drie, naar de bruiloft van Dre en Lilian van de Wijgert te Middelrode. Als instructeur tamboer was Ad jarenlang toegevoegd aan het bestuur en later werd hij gekozen als bestuurslid. Hoogtepunten tijdens deze periode waren de organisatie van de kringdagen van Kring Maasland te Heeswijk in 1978 en 1988. In 1989 stapte Ad tussentijds op als bestuurslid. In november 1989 schoot hij zich tot Koning wat dus automatisch inhield dat hij nog een jaar langer als bestuurslid actief zou zijn. Zijn Koningsjaar kende hoogtepunten maar ook een dieptepunt. Op 6 januari overleed zijn vader, Adrianus Heesakkers. Absoluut hoogtepunt was de opening van het Nationaal Monument kamp Vught, waar hij die middag Koningin Beatrix mocht begeleiden. Op Willibrorddag, november 1990 werd Ad als Koning onttroont door Gildebroeder van het eerste uur, Jan van Daal. Eerder is al gezegd dat als Ad het Europees kampioenschap in Eindhoven als een hoogtepunt in zijn gilde periode beschouwde, vandaar dat hij het St. Willebrordusgilde bij zijn afscheid een schild aanbood in de vorm van het schild dat hij in Eindhoven mocht ontvangen. Links boven in een medaillon staat een gildetrom afgebeeld met het jaartal 1968-1990, de tijd dat Ad tamboer was, onderin staat een bord Douane. Sinds september 1975 is Ad als Douane ambtenaar werkzaam, eerst in Rotterdam, later in Den Bosch en nu op het Douanepost te Eindhoven.