Tonnie van de Rakt

Koning 1994

Tonnie van de Rakt.

Op zaterdag 6 november 1993 zijn alle Gildebroeders aanwezig voor het jaarlijkse koningschieten. Na het 208ste schot schiet ik het laatste stukje van de houten vogel naar beneden. Vreugde alom. ’s Avonds worden er twee tamboers gehuldigd i.v.m. hun 25 jarig lidmaatschap, te weten Ad Heesakkers en Dre van de Wijgert. Het feest is bij de Wildhorst duurt tot in de kleine uurtjes.

De volgende ochtend zijn diverse schutters bij mij thuis met een uitgebreid ontbijt. Een mooie verrassing. Tevens wordt het nieuwe koningsketen gezegend door Pastoor Kuipers. Een prachtige H. Mis die goed verloopt. Al snel wordt ik goed ingewerkt, want op 20 november beginnen we met het uitgraven van de fundering voor de aanbouw van de kantine. Vele uren breng ik hier door met o.a. stellen, beton storten en metselen. Maar ik doe het met alle plezier. Op 18 december is mijn eerste optreden als Koning tijdens het afscheid van burgemeester Reuver. Alles verloopt prima en de gilden krijgen een schild aangeboden als herinnering. De samenvoeging met Heesch is nu een feit en op 3 januari gaan we het nieuwe gemeentebestuur en Burgemeester van Gorp feliciteren. De gilden bieden haar een karaf met zilveren schild aan met de namen van de 4 gildens. In de afgelopen tijd is het metselwerk klaar gekomen en op 19 maart wordt er een nieuw dak op de kantine gemaakt. Nu kan het afwerken beginnen. Op 27 mei trouwt onze hoofdvendelier Richard Vermeulen met Dorette Gevers in een grote trekker. Een mooi feest. Maar ook het tegen overgestelde hoort bij het Koningschap, namelijk ziekenbezoek bij Gerard Oskam die een motor ongeluk heeft gehad, en Toon Hazen die al voor de vierde keer in het ziekenhuis ligt. Dan is er op 29 juni het overlijden van de Barones van den Bogaerde van Terbrugge van Heeckeren van Kell beschermvrouwe van ons gilde. Zij wordt op een waardige manier herdacht in de uitvaartmis op

9 juli, en door onze gildebroeders op een perfecte wijze in het familiegraf bijgezet. Een blijde gebeurtenis is op 18 juli, namelijk de geboorte van Hilde van de Pas, dochter van Jos en Marja . We gaan met het bestuur op kraamvisite met een krentenmik van liefst 93 cm. lang. Op 31 augustus wederom gezinsuitbreiding met een dochter Monique van de Cammen. Gertie en Wilma zijn haar trotse ouders. Tijdens de bevrijdingsfeesten op kasteel Heeswijk zijn er veel veteranen aanwezig die hier 50 jaar geleden met een parachute zijn gedropt. Er is van alles te doen. Een herdenkingsdienst, kranslegging en een vliegshow. Aan het einde van de dag krijgt onze Hoofdman Willy van de Wijgert uit handen van Prins Bernhard een zilveren schilde met gouden tientje aan geboden voor het vele werk dat hij verricht.

Op 30 september is het zover en beginnen we met 8 bussen van Kristal aan de reis naar Santiago de Compostela. We maken een tussen stop in Lourdes waar we in de ondergrondse kerk een H.Mis opluisteren. Het is nog ver rijden maar op 4 oktober zijn we op onze reis bestemming. Ongeveer 2400 km gereden. Op donderdag 6 oktober gaan we in gildekleren 4 km. te voet naar de kerk van Santiago de Compostela. Hier hebben we een Nederlandse H. Mis met als hoogtepunt het wierookvat van 53 kilo dat heen en weer door de kerk zwaait. Zondagavond 9 oktober ben ik weer thuis na een indrukwekkende reis van ruim 4800 km. Als we op 25 oktober de bevrijdingsfeesten in Vught bijwonen worden we door Burgemeester de Graaf onderscheiden met een legpenning van verdienste plus oorkonde en versierselen worden aan het grote vaandel gedaan. Een hele eer voor ons gilde dat al vele jaren de dodenherdenking bijwoont. Tijdens het jaarlijkse koningschieten zijn er dit jaar liefst 17 deelnemers. Na een spannende wedstrijd van ruim twee uur is het na 295 schoten Toon Haazen die de vogel naar beneden schiet. Iedereen is blij met de nieuwe Koning.

’s Middags bedankt Hoofdman Willy van de Wijgert iedereen die met de bouw van de kantine heeft geholpen, maar de verrassing is compleet als hij zelf wordt onderscheiden met een zilveren Hoofdmanschild in de vorm van een sikkel. Op 6 november komt een einde aan mijn Koningschap en draag ik deze taak over aan mijn opvolger Toon Haazen. Het was wel een hele drukke tijd voor mij geweest maar ik was met alle plezier de ambassadeur en het visitekaartje van het St. Willebrordusgilde.

Opgemaakt op 1 december 1994, Tonnie van de Rakt