Toon Haazen

Koning 1995

Antonius Franciscus Haazen.

Antonius Franciscus Haazen schiet zich voor de 2de keer Koning. In korte tijd dat Toon bij het Gilde is schiet hij 2 keer Koning en in 1992 ook nog kringdagkoning van de “ Hoge Schuts “. Voor zijn personalia verwijs ik naar het Koningschap van 1992. Veel heeft Toon in die tussentijd meegemaakt. Heel veel mooie dingen. Ondertussen is hij beheerder geworden van ons Gildehuis waar hij alles netjes bij houdt, zowel binnen als buiten. Op woensdag met het oefenen van de tamboer en vendeliers staat hij altijd klaar, met een fijn praatje en een drankje voor de jeugd. Ook bij de bijeenkomsten 2 keer in de maand van de 60 plussers verzorgt hij goed. Een mooi Koningsjaar heeft hij weer gehad. Denken wij aan Koning schieten zelf. Met 17 Gildebroeders bond hij de strijd aan en bij het 295ste schot kwam de vogel naar beneden en mocht Toon zich Koning noemen over het jaar 1992.

Toon was aanwezig als Koning bij het feest van het 200 jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant. Zo ook bij de samenkomst van de Ere-leden waaronder voor het eerste keer onze nieuwe Beschermheer Zijne Excellentie Mr. Henry Wynaendts Ambassadeur van Frankrijk en zijn echtgenote Jonkvrouwe Marina van der Wyck, pete- kind van onze Baronesse.

Ook mee naar de Residentie van de Ambassadeur in Parijs, waar wij ook kennis maakte met de top foto model 1994, Karin Muller en zelfs afgedrukt werden in een Frans tijdschrift. Als Koning mee naar Veghel voor de Koninklijke onderscheiding van onze Gildebroeder Adriaan den Otter. Ook op 4 mei naar de fusilladeplaats met de dodenherdenking. Dan kwam ook zijn Indië verleden weer naar boven waar hij op latere leeftijd met langer hoe meer moeite mee kreeg. Maar met dit alles hebben wij, maar ook Toon weer een goed jaar gehad en kan hij terug kijken op een mooi Koningschap 1995.