Gertie van der Cammen

Koning 1997

Gerardus Antonius Elisabeth Maria van der Cammen.
Geboren op 14 april 1965 te Heeswijk, sinds 1978 lid van het Sint-Willebrordusgilde en dekenschrijver sinds 1990.
Zoon van Johannes Maria van der Cammen (geb.17-05-1931 te Dinther) en Maria Nicolasina Theresia Vos (geb. 02-09-1932 te Vinkel).
Het gezin heeft 2 zonen: Anthonius Gerardus Josephus (geb. 18-04-1961) te Heeswijk) en Gerardus Anthonius Elisabeth Maria (geb. 14-04-1965 te Heeswijk).

Gertie v. d. Cammen heeft na het volgen van de basisschool (St. Norbertus) te Heeswijk de HAVO (Mgr. Zwijsencollege) te Veghel gevolgd, waarna hij zijn schoolcarrière afsloot met het diploma elektronica.
Gertie van der Cammen is op 3 juni 1988 getrouwd met Wilhelmina Jacoba Theresia Maria Vermee (geboren op 12-07-1962 te Goirle)en heeft twee dochters Michelle Johanna Henrica Maria (geboren op 15-05-992 en Monique Maria Catharina (geboren op 31-08-1994)

Na zijn school is hij werkzaam geweest als Elektrotechnisch installateur bij van Kessel Electro te Schijndel waarna hij de Militaire dienstplicht heeft vervuld.
Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht is hij gaan werken bij een radio en tv zaak in Mill waarvan hij in 1993 de trotse eigenaar werd. Op 1 januari 1998 heeft hij een pand gekocht in Mill en heet de naam van de zaak voortaan van der Cammen Elektro.

Tot 1 januari 1998 is hij samen met zijn gezin woonachtig geweest in Heeswijk.
Maar vanaf 1 januari 1998 is zijn nieuwe woonplaats Mill.

Op zaterdag 9 november 1996 schoot Gertie van der Cammen de koningsvogel met het 563 ste schot naar beneden, welke voor de eerste maal op de nieuwe schietinstallatie was geplaatst. Op zondag 10 november werd hij geïnstalleerd door Pastoor Kuypers in de H. Willibrorduskerk te Heeswijk.
Op zondag 1 juni 1997 werd Gertie van der Cammen op de Kringgildendag van Maasland te Dinther Kringkoning.
Op zondag 24 augustus 1997 haalde Gertie van der Cammen de eerste prijs met het schieten vrije hand op de vrije Gildendag van Maasland te Esch.
Op zondag 7 september werd Gertie van der Cammen eerste met het schieten personeel op de gildendag van de Hoge Schuts te Berlicum en werd daarmee de Kampioen van de Hoge Schuts.

Naast de diverse gildedagen waren er diverse activiteiten tijdens dit gildejaar welke niet te vergeten zijn zoals de opening van het museum ´De bevrijdende vleugels´ in Best in aanwezigheid van ZKH Prins Bernhard.

De uitreiking aan ons gilde van de Koninklijke Ere-penning op het Provinciehuis in ´s-Hertogenbosch door de Commissaris van de Koningin.
Het afscheid van onze beschermheer als zijnde Ambassadeur van Nederland in Frankrijk.

Op zaterdag 8 november zou Gertie van der Cammen afstand doen van zijn Koningschap en zou er opnieuw koning worden geschoten, maar door het trieste overlijden van Jan Kapteins, gildebroeder van het eerste uur, en de begrafenis op 8 november was het gilde genoodzaakt het koningschieten uit te stellen.
Het koningschieten werd daarom gehouden op zaterdag 24 januari 1998.