Tonny van der Cammen

Koning 1998

Anthonius Gerardus Josephus van der Cammen.

Geboren op 18 april 1961 te Heeswijk, sinds 1977 lid van het St. Willebrordusgilde. Zoon van Johannes Maria van der Cammen (geb.17-05-1931 te Dinther) en Maria Nicolasina Theresia Vos (geb. 02-09-1932 te Vinkel). Het gezin heeft 2 zonen: Anthonius Gerardus Josephus (geb. 18-04-1961) te Heeswijk) en Gerardus Anthonius Elisabeth Maria (geb. 14-04-1965 te Heeswijk). A. v. d. Cammen heeft na het volgen van de basisschool (St. Norbertus) te Heeswijk de MAVO en HAVO-top (Franciscus College) te Veghel doorlopen, Waarna de studie wordt voortgezet met HTS-E en MTS-E. Na het behalen van het MTS-E diploma wordt voor het werkveld gekozen.

Na een korte carrière in de plaatselijk slachterij, heeft hij het vak van telecommunicatiemonteur opgepakt bij KPN-Telecom. 12 jaar geleden begon hier zijn carrière bij de afdeling transmissiemeetdienst. Op het moment is hij dienstspecialist bij de afdeling Vaste Verbindingen in Rayon Zuid-Oost.
Anthonius Gerardus Josephes van der Cammen is op 10-10-1985 gehuwd met Adriana Martina Maria Schepens (geb. 04-07-1963) te Dinther. Hun gezin bestaat uit 3 kinderen: Anthonius Johannes Adriana (Raymond, geb, 24-01-1993), Lianne Adriana Maria (geb. 13-01-1995) en Patrick Hendrikus Johannes (geb. 01-04-1997). Hun huidige woonadres is Hoog Beugt 3 te Dinther.

Op zaterdag 24-01-1998 werd het koningschieten gehouden, traditiegetrouw had dit moeten gebeuren op 08-11-1997. Maar door het overlijden van onze gildebroeder Dhr. Jan Kapteijns was deze datum verschoven. Een mooiere dag had het niet kunnen zijn, na een spannende onderlinge strijd van 23 gildebroeders, viel bij het 450ste schot de koningsvogel naar beneden.

Tonny van der Cammen, schoot na 20 jaar lidmaatschap voor het eerst mee. Notabene op de verjaardag van zijn zoontje Raymond schoot hij de vogel naar beneden en nam hiermee het koningsschap over van zijn broer Gertie.
Dinther heeft zijn 2de Koning, luide de veelzeggende tekst op het in de tuin geplaatste bord.

Het werd een prachtig gildejaar met veel evenementen en optredens. Een van de hoogte punten in het afgelopen jaar was toch de Gildedag van de Hoge Schuts, op 5 juli, in Vorstenbosch, die de geschiedenis in ging als een van de gezelligste sinds jaren. Het was een evenement waarin het Bernhezer gevoel tot uitdrukking kwam, waar zelfs opa Willy van de Wijgert zich melde voor het groepsvendelen en waar Tonny zich tot kringdagkoning van de Hoge Schuts schoot. Op 6 september de Vrije gildedag in Vught waar 60 gilden zich presenteerde. Vele prijzen gingen mee naar Heeswijk, waaronder het koningskruis. Onder het toeziend oog van onze trotse ereleden de heer en mevrouw van de Ven mocht Tonny het koningskruis en een houten vogel in ontvangst nemen uit handen van Mr. G.J. de Graaf, burgemeester van Vught.

Koningsschild 1998:
Het koningsschild van Tonny van der Cammen, heeft de traditionele vorm van het St. Willebrordusgilde. De kroon heeft een openkarakter, het geen benadrukt dat een Koning open moet staan voor zijn mensen. Het geweer op het schild duidt aan dat Tonny een schutter is. De satellietschotel symboliseert zijn beroep als dienstspecialist in de telecommunicatie, de bliksemschicht, met pijlen aan beide zijde, geeft het full-duplex verkeer aan. De nullen en enen geven weer dat het hier om datatransport gaat die per 8 bits worden verzonden. Als slot Kringdagkoning van de Hoge Schuts, een eervolle titel die alleen een Koning kan behalen, voor Tonny was dit op de gildedag van de Hoge Schuts in Vorstenbosch. 1988 Het succes jaar waarin Tonny drie keer de koningsvogel naar beneden schoot.