Ad Heesakkers

Koning 2000

Ad Heesakkers

In het jaar2000 schoot ik me voor de tweede maal tot Koning van het St. Willebrordusgilde te Heeswijk. Een Koningschap met een speciaal tintje, ik werd namelijk de 1ste Koning van het nieuwe millennium. 23 Gildebroeders namen deel aan het Koningschieten en de spanning was tot op het laatste moment te snijden. De houten vogel gaf geen krimp. Bij het 448ste schot werd ik de opvolger van de huidige Koning Bert van den Berg. Trots als een pauw ontving ik de felicitaties van alle aanwezigen. Het verdere verloop van de dag, het ontbijt aangeboden door de Gildebroeders op zondagmorgen bij mij thuis, de installatie in de kerk en de druk bezochte receptie in ons clubhuis hebben een enorme indruk gemaakt en zeggen iets van de saamhorigheid en de broederschap bij het Heeswijkse St. Willebrordusgilde.

22 jaar ben ik alweer getrouwd met Els Verbruggen geboren te Wilbertoord op 20 oktober 1956. Els werkt als ziekenverzorgster in Huize de Bongerd te Heeswijk. Samen hebben we 2 kinderen Janneke (29-09-1981) en Koen (14-04-1983). Janneke studeert aan de PABO te Eindhoven voor leraar basisonderwijs en Koen studeert dit jaar af aan de HAVO op het Zwijssencollege te Veghel.

Ik zelf studeer op dit moment in deeltijd aan de Fontys hogeschool te Tilburg waar ik de HBO opleiding Arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid volg. Als onderdeel van deze opleiding werk ik momenteel als personeelsfunctionaris bij de Belastingdienst grote ondernemingen te Eindhoven. Naast deze zware opleiding ben ik voorzitter van het IVN ( vereniging voor natuur en milieu educatie) afdeling Bernheze. Daarnaast ben ik lid van tennisvereniging de Balledonk alwaar ik elke maandagavond met mijn vaste maten een balletje tracht te slaan.

Goed en dan bij dit alles dan ook nog Koning van het St. Willebrordusgilde. Zowaar geen eenvoudige taak. Maar ik moet zeggen ik heb het graag gedaan met als hoogtepunt toch wel het Europese Schutterstreffen te Garrel in Duitsland waar ik de eer van ons gilde mocht verdedigen. Het was helaas van korte duur (een schot slechts) maar toch kijk ik terug op een ontzettend leuk en gezellig festijn.

Het Koningschild wat wij hebben laten maken als herinnering aan het Koningschap heeft de vorm van het blad van een inlandse eik. Het staat symbool voor onze liefde voor de natuur. Op het schild is een portret van mijzelf als tamboer gegraveerd zodat ook het nageslacht een gezicht heeft bij de eerste Koning van het nieuwe millennium. Tevens heb ik een afbeelding van mijn Koningschild van 1990 in dit schild laten graveren.

Met trots heb ik dit Koningschap vervuld.
Ad Heesakkers.