Tini van Lieshout

Koning 2014

TINI VAN LIESHOUT KONING SINT WILLEBRORDUSGILDE

Zaterdag 2 november was het jaarlijkse koningschieten bij het Sint Willebrordusgilde te Heeswijk en het was Tini van Lieshout die bij het 162e schot de vogel neerhaalde.

Tini is geboren op 24 april 1949, opgegroeid in de Zandkant en woont al 37 jaar in de Veldstraat samen met Tonnie.

Ze hebben een zoon, een dochter en 3 kleinkinderen. Van beroep was Tini boter/kaasmaker bij de Meijerij te Veghel, later laborant en tenslotte productiechef. In totaal heeft hij 40 jaar bij DMV gewerkt.

Als hobby heeft Tini het fietsen, biljarten, de museumboerderij en hij is coördinator van het Fietsknooppuntnetwerk De Meijerij.

Tini is in 2006 bij het gilde gekomen nadat hij als vrijwilliger tijdens het EST de sfeer heeft geproefd van het gildewezen.

Ook nu nog vervult hij verschillende vrijwilligerstaken zoals het oud papier ophalen in het buitengebied en het verzorgen van het gildeterrein.

Het Jeu de Boules is zijn favoriete bezigheid bij het gilde.

’s Middags na het koningschieten hebben we kunnen genieten van een buffet en ’s avonds was er een gezellige feestavond. Op zondagmorgen was iedereen om 7 uur present bij het ontbijt bij de kersverse koning. Hierna was de installatie door pastoor Joost Jansen tijdens de zondagsmis.

We wensen Tini een prachtig koningsjaar toe.