Gerard Oskam

Koning 2015

Op zaterdag 1 november was bij het Heeswijkse Sint-Willebrordusgilde het jaarlijkse koningschieten. De dag begon traditiegetrouw met het invendelen van de nieuwe leden en dat waren dit jaar 6 personen, te weten Rien Verkuijlen, Tonnie en Ria van Koolwijk, Erik en Heidi Broeren en tenslotte Bart Lucius. Er waren eigenlijk nog twee nieuwe leden meer, Nicole en Ryan Broeren, maar omdat zij nog geen 18 jarige zijn werden ze nog niet als volwaardig lid ingevendeld.

Hierna werd de schutsboom gevrijd door pastoor Joost Jansen, gevolgd door de ereleden en dhr. Van de Wijdeven als vertegenwoordiger namens de gemeente. Er waren 13 gildebroeders die streden om het koningschap en na 103 schoten was het de 43 jarige Gerard Oskam die de laatste resten van de koningsvogel naar beneden schoot. Gerard was in 2004 al eens meer koning van het gilde en weet dus wat het inhoud. Na de beëdiging tijdens de kroningsmis is hij ingevendeld als koning door zijn eigen dochter Janne.

Hij is getrouwd met zijn Jessica en heeft 2 dochters, Janne en Nienke, die ook allen lid zijn van het gilde en trots zijn op hun kersverse koning. Het gezin Oskam woont op Kastanjedreef 45 en Gerard is in het dagelijkse leven al vanaf 2003 werkzaam als veiligheidsbeambte. Als hobby heeft hij motor rijden, gewoon op de weg, al was hij ook soms te zien op een solex. Zijn grootste hobby is “zijn” gilde, oftewel “ons” clubke zoals hij het zelf zegt. Hier is hij een verdienstelijk tamboer en vendelierin hart en nieren en de laatste jaren leid hij ook de kledingcommissie. Een moeilijke taak om het gestaag groeiende gilde telkens weer in zijn geheel in passende uniformen te krijgen met weinig middelen. Gelukkig heeft hij een aantal dames binnen het gilde die dit geheel belangeloos samen met hem verzorgen.

Gerard heeft ook het geluk dat hij volgend jaar als koning mee mag schieten met het Koningschieten tijdens het Europees Schutters Treffen in Peine (Duitsland), een evenement wat in 2006 in Heeswijk plaatsvond en maar eens in de 3 jaar in Europa wordt georganiseerd.