Gerard Oskam

Koning 2016

Gerard Oskam alweer Koning Sint Willebrordusgilde.

Op zaterdag 31 oktober 2015 was bij het Heeswijkse Sint Willebrordusgilde het jaarlijkse koningschieten. De dag begon traditiegetrouw met het invendelen van een nieuw lid en dat was dit jaar Patrick van der Cammen.

Hierna werd de schutsboom gevrijd door pastoor Joost Jansen, gevolgd door de ereleden en burgemeester Marieke Moorman. Er waren 12 gildeleden die streden om het koningschap en na 176 schoten was het de 44 jarige Gerard Oskam die de koningsvogel alweer naar beneden schoot. Hij is dus de tweede persoon die sinds de heroprichting in 1963 twee jaar achter elkaar zich Koning van het Sint-Willebrordusgilde mag noemen.

In 2004 en 2015 was hij al eens meer koning van het gilde en weet dus goed wat het inhoud. Na de hernieuwde beëdiging tijdens de kroningsmis is hij ingevendeld als koning door zijn eigen dochter.

Hij is getrouwd met zijn Jessica en heeft 2 dochters, Janne en Nienke, die ook allen lid zijn van het gilde en trots zijn op hun koning. Het gezin Oskam woont in de Kastanjedreef en Gerard is in het dagelijkse leven al vanaf 2003 werkzaam als veiligheidsbeambte. Als hobby heeft hij motor rijden, gewoon op de weg, al was hij ook soms te zien op een solex. Zijn grootste hobby is “zijn” gilde, oftewel “ons” clubke zoals hij het zelf zegt. Hier is hij een verdienstelijk tamboer in hart en nieren en de laatste jaren leid hij ook de kledingcommissie. Al deze kenmerken heeft hij ook laten graveren in het door hemzelf ontworpen zilveren koningsschild wat hij het gilde aanbood.

Volgend jaar wordt het extra spannend voor Gerard, want als hij voor de derde keer achtereen koning is krijgt hij de titel Keizer en dat voor zijn verdere leven. Sinds de heroprichting is er geen keizer meer geweest bij het Heeswijkse gilde, een hele eer dus, maar zover is het nog niet. Eerst nog een jaar volmaken als koning.

Beschrijving koningschild Gerard Oskam 2015.

Vorm van het schild;

Dit is de standaard vorm Willebrordusschild van Heeswijk.

Na een eigenzinnig schild in 2004 nu een schild geheel in de oude traditie.

Afbeeldingen op het schild;

Midden onder de N.

Het gezin staat bij mij centraal, vandaar ook deze prominente plaats op het schild.

In deze N is mijn gezin geheel vertegenwoordigd.

Mijn vrouw Jessica en mijn dochters Janne en Nienke zijn te zien bij hun eerste letter van de naam.

Als je goed kijkt naar deze N kijkt dan zal je in deze de N ook een J vinden.

In het midden Trom en Vendel;

het ontwerp dat ik in 2004 ook gebruikte, de trom en het vendel ten teken van de onderdelen die ik beoefen binnen het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk met daarin gegraveerd het teken van mijn beroep als beveiliger.

Links boven;

Logo van de kledingcommissie staat op het schild omdat ik van af 2008 deel uit maak van deze commissie. Ik heb binnen de kledingcommissie voorgesteld om vanaf 2015 dit logo te gebruiken voor de kledingcommissie. Als lid van de kledingcommissie probeer ik traditie en oude glorie samen te laten gaan met tot in detail het behoud voor het originele uniform van het Heeswijkse gilde.

Rechts boven;

het logo van EGS 2015 te Peine waar ik mocht deelnemen aan het Europees koning schieten. Een geweldige ervaring waar we met een groot gedeelte van het Heeswijkse gilde van hebben genoten in het mooie plaatsje Peine te Duitsland.

Tekst op het schild;

De tekst is geschreven in het lettertype “old English” de huisstijl van het Heeswijks gilde.

Koning 2015 Gerard Oskam, behoeft verder geen uitleg.

Sint-Willebrordusgilde Heeswijk, behoeft verder uitleg.

31-10-2015