Nieuwsbrief Gildetrom - November 2023, Magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden.

  Zie in de bijlage de nieuwsbrief van de gildetrom. In de publicaties staat kort nieuws wat in de toekomstige gildetrom uitgebreid aan bod komt. Heb je interesse om de nieuwsbrief te ontvangen dan een e-mail naar:       nieuwsbrief@degildetrom.nl       en meld je aan. Zie de bijlage voor het laatste nieuws.   Namens de overheid van het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk Ger...

Zaterdag 2 December 2023 om 23:18 Lees Meer

Nieuwsbrief Gildenkring Hoge Schuts

Beste leden,  Zie het bericht hieronder incl. bijlage.  Met vriendelijke gildegroet,  Simone     Beste Deken-Schrijvers en Hoofdlieden,   In bijlage treft u het derde exemplaar aan van de gloednieuwe Nieuwsbrief van Gildenkring Hoge Schuts. Deze nieuwsbrief is gemaakt voor alle soorten nieuws dat u als gilde wilt uitdragen. Dat betekent dat zonder uw input deze nieuwsbrief niet zal slagen.   Kijk hem...

Vrijdag 1 December 2023 om 14:03 Lees Meer

Terugtreden Hoofdman gilde Nistelrode 20 november 2023

Van: secretariaat@kringmaasland.nl Datum: 28-11-2023 15:49 (GMT+01:00) Aan: Secretariaat Gildekring Maasland <secretariaat@kringmaasland.nl> Onderwerp: FW: Terugtreden hoofdman gilde nistelrode 20 november 2023   Beste Deken-Schrijvers en Hoofdlieden,   Zie ter kennisgeving onderstaand bericht van het gilde uit Nistelrode.     Met vriendelijke gildegroet,   Gerry van der Schoot Dek...

Woensdag 29 November 2023 om 07:11 Lees Meer

Notulen Algemene Najaarsvergadering 2023 Gildenkring Hoge Schuts

Notulen Algemene Najaarsvergadering Gildenkring Hoge Schuts     Van: secretariaat@hogeschuts.nl Datum: 24-11-2023 16:56 (GMT+01:00) Aan: Deken- schrijver Hoge Schuts <secretariaat@hogeschuts.nl> Onderwerp: Notulen Algemene Najaarsvergadering Gildenkring Hoge Schuts   Geachte leden,   Bij deze bijgevoegd de notulen van de Algemene Najaarsvergadering...

Vrijdag 24 November 2023 om 09:37 Lees Meer

Uitnodiging/vooraankondiging voor deelname aan Gildedag bij gilde Sint Joris Oostelbeers.

Uitnodiging/vooraankondiging voor deelname aan Gildedag bij gilde Sint Joris Oostelbeers.   Van: secretariaat@kringmaasland.nl Datum: 22-11-2023 22:24 (GMT+01:00) Aan: Secretariaat Gildekring Maasland <secretariaat@kringmaasland.nl> Cc: Nina van den Heuvel <kwartiervanoirschot@gmail.com> Onderwerp: FW: Uitnodiging/vooraankondiging voor deelname aan Gildedag bij gilde Sint Joris Oostelbeers.   Geachte Deken-Schrijvers...

Vrijdag 24 November 2023 om 06:37 Lees Meer

Organisatie NBFS-toernooi VTBS 21-09-2025

Van: secretariaat@kringmaasland.nl Datum: 13-11-2023 11:44 (GMT+01:00) Aan: "Annie Maas - Fed. Secr." <secretariaat@schuttersgilden.nl> Cc: Rob Weijtmans <hoofdman@kringmaasland.nl>, Gerard Oskam <gildeinfo@willebrordus.nl>, Simone Buijs - van de Wijgert secretariaat@willebrordus.nl Onderwerp: Organisatie NBFS-toernooi VTBS 21-09-2025 Beste Annie, Tijdens de afgelopen Jaarvergadering van Gildekring Maasland hebben 3 gilden...

Maandag 13 November 2023 om 09:31 Lees Meer

Nieuwsbrief Gildetrom - oktober 2023, Magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden.

  Zie in de bijlage de nieuwsbrief van de gildetrom. In de publicaties staat kort nieuws wat in de toekomstige gildetrom uitgebreid aan bod komt. Heb je interesse om de nieuwsbrief te ontvangen dan een e-mail naar:       nieuwsbrief@degildetrom.nl       en meld je aan. Zie de bijlage voor het laatste nieuws.   Namens de overheid van het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk Ger...

Woensdag 1 November 2023 om 23:18 Lees Meer

Nieuwsbrief Gildenkring Hoge Schuts

Beste leden,  Zie het bericht hieronder incl. bijlage.  Met vriendelijke gildegroet,  Simone     Beste Deken-Schrijvers en Hoofdlieden,   In bijlage treft u het derde exemplaar aan van de gloednieuwe Nieuwsbrief van Gildenkring Hoge Schuts. Deze nieuwsbrief is gemaakt voor alle soorten nieuws dat u als gilde wilt uitdragen. Dat betekent dat zonder uw input deze nieuwsbrief niet zal slagen.   Kijk hem...

Woensdag 1 November 2023 om 14:03 Lees Meer