Sint-Willebrordusgilde Heeswijk heeft nieuwe archivaris, Nico van der Ven

op donderdag 10-09-2009
Donderdag 10 September 2009 om 00:00

Heeswijks gilde heeft nieuwe Archivaris, 21-09-2009.

Vice Hoofdman, Nico van de Ven benoemd tot archivaris van het Heeswijkse gilde.

Het gilde van Heeswijk was aanwezig op maandag 21 september 2009op de afscheidsreceptie op de Technische Universiteit in Eindhoven waar Nico na 43 jaar werkzaam te zijn geweest van de VUT-regeling gebruik gaat maken.

Als archivaris bij de TU heeft Nico ruim 700 meter archief geordend en opgeslagen, een dankbaar werk waar zijn directie Nico in roemde en hem daarom ook promoveerde als PEDEL(functionaris aan een universiteit, die tijdens promotieplechtigheden een belangrijke ceremoniële rol vervult)

Nico heeft ook een welgemeende interesse in het bijhouden van het archief van het gilde in Heeswijk. Sinds 1963 heeft de huidige Ere Staande Deken Willy van de Wijgert zo’n 45 jaar een indrukwekkend archief opgebouwd dat terug gaat tot het jaar 1564 en waar het gilde hem zéér dankbaar voor is. Een archief waar veel gilden in Noord Brabant al gebruik van gemaakt hebben.

Tijdens deze receptie heeft de Overheid van het gilde door middel van een prachtige oorkonde Nico aangesteld als officiële archivaris van het Sint Willebrordusgilde Heeswijk.

Wij wensen Nico hiermee veel succes en wensen hem samen met zijn echtgenote(Gildezuster)Ria veel gezondheid en een welverdiende rust toe.

Bestanden (2)

  1. Nico

    (28.81 KB)

    Nico.png

  2. Archivaris

    (192 KB)

    Archivaris.doc