Jan Schakenraad geridderd tijdens de Investituursmis van “DE RIDDERORDE VAN DE HEILIGE SEBASTIAAN IN EUROPA”

op vrijdag 17-04-2009
Vrijdag 17 April 2009 om 00:00

Op vrijdag 17 april 2009 is Jan Schakenraad geridderd tijdens de Investituursmis van “DE RIDDERORDE VAN DE HEILIGE SEBASTIAAN IN EUROPA”  en dus ook als ridder opgenomen binnen deze ridderorde. De Investituursmis werd gehouden te Nuenen waar de EGS op vrijdag en zaterdag haar voorjaarsvergaderingen heeft gehouden.

De Europese Gemeenschap der historische Schutters (EGS) bestaat uit 28 aangesloten federaties en bonden uit 12 landen in Europa. Hiertoe behoren ongeveer 3000 Lidverenigingen met in totaal 6.000.000 schutterbroeders en schutterzusters.

Tijdens deze mis werden 12 personen geridderd door de beschermheer van de EGS en Grootmeester van de Ordenskapittel Aartshertog Karl von Habsburg. Jan was deze keer de enige Nederlander die de eed aflegde gevolgd door een heuse ridderslag met het zwaard.

Jan verdient deze eer vanwege zijn jarenlange hoofdmanschap van het Sint Willebrordusgilde, het vervullen van het secretariaat van gildekring Hoge Schuts, de werkcommissies in Kring Maasland en De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden en niet te vergeten zijn verdiensten bij de organisatie van het Europees Schutters Treffen 2006 te Heeswijk waar hij als secretaris van de gelijknamige stichting ongelooflijk veel werk heeft verzet. Een voorbeeld daarvan is het samenstellen van een draaiboek voor de organisatie van een EST, wat nu ook als leidraad dient voor de organisatie van het EST2009 te Kinrooij (België) (Deze wordt gehouden in het laatste weekeinde van augustus2009). Jan heeft er mede voor gezorgd dat regels die gelden bij onderdelen van een Europees Schutters Treffen ook werden opgenomen in een reglement en werden aangenomen door de EGS. Daarnaast heeft hij samen met de toenmalige generaalsecretaris van de EGS Lothar Heupts en andere leden van het Präsidium vele hand en spandiensten verricht, die in de toekomst van groot nut zijn. Het is te veel om alles op te noemen.

Jan, proficiat, namens het Sint-Willebrordusgilde.

Bestanden (1)

  1. RidderJan

    (29 KB)

    RidderJan.doc