Beste Gildeleden en sympathisanten n.a.v. Koninklijke onderscheiding voor Jan Schakenraad

op dninsdag 29-04-2008
Dinsdag 29 April 2008 om 00:00

Beste Gildeleden en sympathisanten

Graag wil ik jullie allemaal ook namens mijn echtgenote Joke hartelijk danken voor de vendelhulde en felicitaties die mij aangeboden werden vanwege mijn koninklijke onderscheiding. Vanwege het plotselinge overlijden van mijn zwager Bert de Wit op 48-jarige leeftijd was de uitreiking van de onderscheiding verzet naar maandag 29 april 2008. Misschien waren mijn echtgenote Joke en ikzelf niet optimaal in een feestvreugde toch waren we zeer vereerd met het grote aantal bezoekers die met ons het verdriet en de vreugde wilden delen. Het zijn voor ons beide moeilijke tijden maar de vele attenties en de grote belangstelling heeft ons goed gedaan.