Koning 2016-2017 Ben van Daal Sint-Willebrordusgilde Heeswijk

op zondag 06-11-2016
Zondag 6 November 2016 om 15:40

Nieuwe koning Ben van Daal

Op zaterdag 5 november 2016 was het een drukke dag voor het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk. Op deze dag van het koningschieten, nadat onze Gildeheer Joost Jansen met het eerste schot de boom gevrijd had en Wethouder Peter van Boekel en onze ereleden hun schot gelost hadden volgde er een zeer spannende strijd om de houten vogel naar beneden te halen. Vele hadden op het laatst nog met regelmaat een kans om de bijna vallende vogel naar beneden te schieten. Het was Ben van Daal die met het 186 ste schot de vogel naar beneden haalde en daarbij voor de tweede maal de nieuwe koning van het gilde werd. Op 8 november 2008 bij het 623 schot werd hij voor de eerste maal koning. Ben is dekenrentmeester in het gilde en heeft als hobby’s, geweer en kruisboogschieten en het Jeu de Boulesspel, fietsen, wandelen, het maken van stedentrips, klussen(meubels maken) en zittend genieten van zijn tuin. Wij wensen hem een geweldig mooi jaar toe.

Onze vorige koning Gerard Oskam die al twee jaar aan één stuk koning was en door onze leden ingestemd was om keizer te worden moest zich voor de derde maal een volwaardig schutter tonen door ook een houten vogel naar beneden te halen. Het duurde niet lang met het 8ste schot liet hij zien dat hij als schutter een keizer waardig was. We hebben zowaar na 320 jaar weer een keizer in het gilde. In het jaar 1696 was het de schoenmaker Dierck Hendrick Peynenborch die zich toen tot keizer schoot. Het hele gilde wenste Gerard tijdens de najaarsvergadering het keizerschap toe. Dat hield in dat Gerard alléén de vogel naar beneden moest schieten omdat niemand mee durfde te schieten en onze leden het zodoende Gerard gunde. Dat noemen wij nu broeder en zusterschap in saamhorigheid. Een trots gilde dat vol zit van deze drie eigenschappen. En wij als overheid zijn dan ook dankbaar dat wij daar deel van uit mogen maken. Onze keizer Gerard Oskam zal op zondag 15 januari 2017 als wij ook onze nieuwjaarsreceptie houden die dag geïnstalleerd worden als keizer van ons gilde. Het keizerzilver zal dan gereed zijn en samen met vele gildeleden zal hij die dag geïnstalleerd worden. Op de zaterdagavond werd op de feestavond een geweldige mooie Middeleeuwse act opgevoerd door onze leden. In passende koninklijke hofkleding werden onze koning en keizer verrast met een toneelspel en werden er mooie middeleeuwse dansen uitgevoerd. Men waande zich met de hele entourage in de middeleeuwen in het paleis van de koning en de keizer. Op zondag 6 november is onze nieuwe koning Ben van Daal geïnstalleerd in een bijna volle H. Willibrorduskerk ter overstaan van vele parochianen en gildeleden. Wij wensen hem en zijn familie een prachtig jaar toe.

Koningschieten, Koning, Ben van Daal, Heeswijk