Gilde Heeswijk boekt na 30 jaar wéér successen op het Landjuweel te Soest.

Het heeswijkse gilde boekt na 30 jaar wéér successen op het Landjuweel te Soest.
Zondag 3 September 2017 om 20:20

Gilde Heeswijk boekt na 30 jaar wéér successen op het Landjuweel te Soest.

Zie onze jeugdleden Sjors en Floor Gevers trots vooraan in de optocht gaan.

Een landjuweel is een Brabants gildetreffen op Federatieniveau met als hoogtepunt een Gildedag, welke een grootsere opzet heeft dan de reguliere Kringgildedagen en Vrije Gildedagen. Bij een landjuweel worden ook gilden en schutterijen uit andere delen van Nederland (met name Gelderland en Limburg) betrokken en is het de bedoeling dat het een breed in de gemeenschap gedragen cultureel evenement wordt waarbij ook andere activiteiten het programma completeren.

Een dergelijk evenement wordt slechts eens in de 7 tot 8 jaar georganiseerd en indien mogelijk verdeeld over de 6 Kringen waaruit de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden bestaat. In Soest heeft al eerder een Landjuweel plaats gevonden en wel in 1987 en dus in 2017, 30 jaar geleden. Het gilde van Heeswijk boekte 30 jaar geleden daar ook successen en nu weer. Bij het individueel bazuinblazen behaalde Nienke Oskam de 1e prijs. Onze groep bazuinblazers behaalden de 2e prijs. Onze instructeur Dré van de Wijgert behaalde bij het trommen en vendelen twee 1e prijzen.

Gezien dat er 123 gilden deelnamen hebben we weer een voortreffelijk resultaat geboekt. Gefeliciteerd!

Landjuweel, Soest