Jan van Daal Koning 1991 Sint-Willebrordusgilde Heeswijk

Geplaatst op donderdag 12-03-2020
Vrijdag 23 Oktober 1992 om 19:41

Beste leden,

zie de inhoud van de installatie en het jaar van koning Jan van Daal.

Gevonden in een oude doos in Dinther.

 1991

 Johannes Bernardus van Daal.

 Na 20 jaar weer Koning van het St.Willebrordusgilde, 26 jaar Deken Schrijver en Rentmeester geweest in april 1990, deze taken overgedragen aan jonge leden, nu toch als Koning weer betrokken bij het bestuur.

Nu samen met mijn vrouw thuis nog steeds in de Fokkershoek, kort bij ons Gildehuis waar ik nog steeds beheerder ben. 7 kinderen gehuwd, alle nog voor de kerk ook, te samen 16 kleinkinderen. 1 Zoon en een kleinzoon lid van ons gilde.

Ja, Koning worden en op welke manier. Ons Gilde was gevraagd via onze Hoofdman, lid van de Rome reis commissie, om onze Koning in Rome in de Friese kerk te installeren, omdat wij een St. Willebrordusgilde waren, uit een H.Willibrordus parochie zijn, de Koning schieten rond St. Willibrordus dag en de Koning al jaren in de kerk installeerden.

Zodoende kwamen wij alleen in aanmerking om op 7 november, St. Willibrordusdag, dit te doen in Rome met de Gilde Romereis ter afsluiting van het H. Willibrordusjaar. Daarom werd in de algemene vergadering besloten een week vroeger als gewoon, de Koning te schieten op 27 oktober 1990 om zodoende Rome daarvan op tijd te kunnen informeren.

Bij het Koningschieten had ik het geluk de laatste resten van de vogel naar beneden te schieten.

Het eerste moment was ik blij maar naderhand viel er een zekere spanning over me, hoe zal dit allemaal gaan in Rome.

Eindelijk was 5 november aangebroken en gingen we met de bus naar Rome. 11 leden van ons gilde gingen mee ook onze echtgenote en verschillende andere Heeswijkse. Een mooi en goed gezelschap uit onze parochie en ook nog van buiten Heeswijk.

Met 2600 Gildebroeders en andere mensen uit Nederland vertrokken wij naar Rome.

De eerste dag was een zeer lange, ’s morgens om 5 uur weg en ’s avonds om 12 uur in het hotel. De tweede dag ging wat beter op tijd. 7 november om 11 uur v.m. vond de plechtigheid plaats, de Eucharistieviering vond plaats in de Friese kerk en werd voorgegaan door Mgr. M. v. d. Ven onze vroegere Abt van de Abdij van Berne vroeger Beschermheer van ons Gilde.

De gezangen werden verzorgd door leden van ons kerkkoor, met onze eigen Gildeleden. De installatie werd geleid door onze Hoofdman de Heer Willy van de Wijgert op voortreffelijke wijze. Het geheel had een keurig verloop waaraan iedereen nog lang zal terug denken, ook is het geheel op een videoband opgenomen.

Al met al een gebeuren dat nog nooit voorgevallen is en waarschijnlijk niet meer zal gebeuren. Iets wat de promotie van ons Gilde goed zal doen.

Graag wil ik allen die hiervoor hun goede wil hebben getoond van harte bedanken, speciaal onze Hoofdman die ons tot aan Rome heeft gebracht.

 

Opgemaakt door Jan van Daal 23-10-1992.

Op zijn mooie Koningschild heeft Jan op laten graveren de mooie spreuk;

 In 1990 St. Willibrord jaar

kreeg ik het voor elkaar

maar wie had kunnen dromen

installatie in Rome

door mgr. M. v. d. Ven generaal

dat kon allemaal

graag heb ik mijn taak vervuld

tot welzijn van onze guld

Jan van Daal Koning 1991 Sint-Willebrordusgilde Heeswijk