Info verkiezingen voorjaarsvergadering 2020

op woensdag 27 mei 2020
Zaterdag 30 Mei 2020 om 23:44

Beste leden,

Omdat we geen voorjaarsvergadering hebben kunnen houden wil ik toch even een van de belangrijkste zaken overleggen.

Aftredend volgens rooster waren, Ben van Daal en Piet Laros en ondergetekende. Alle drie hebben aangegeven nog drie jaar door te gaan.

Ikzelf heb aangegeven dat het voor mij mijn laatste periode als hoofdman is. Dus in 2023 stop ik als hoofdman.

Ik ben dan 74 jaar oud en ben van mening dat er dan voor mij een vervanger moet komen.

Ik heb dan 22 jaar met veel plezier dankzij jullie allemaal en dankzij de fijne samenhang en gezelligheid in ons gilde mijn functie kunnen uitvoeren. Alvast heel veel dank voor die mooie tijd voor mij en Joke.

Een paar leden van de overheid zijn aan het brainstormen geweest van wie zal geschikt zijn om leiding aan het gilde te willen en kunnen geven.

In de persoon van Gerard Oskam vonden wij de kwaliteiten waar wij naar op zoek waren. Een gildebroeder met een gildehart met achter zich een gezin dat voltallig achter hem staat en ook aangegeven heeft akkoord te gaan als Gerard in het avontuur stapt.

Gerard is 36 jaar al heel actief in het gilde, inmiddels onze keizer, een verdienstelijk tamboer en vendelier en al drie jaar ervaring in de overheid. Hij is veel actief in de kledingwerkgroep archiveert samen met Heidi de kleding en al wat eromheen zit. Inmiddels is hij ook de man die onze website sinds een half jaar al up to date houdt met nieuws etc. Gerard is een gildebroeder pur sang.

Als hij het stokje gaat overnemen op zondag 11 juni 2023 zal hij die dag 52 jaar worden dan kan hij twee feestjes op een dag houden. Voor mij was het destijds ook mijn 52 jaar toen ik instapte.

Gerard heeft nu 3 jaar de tijd om mee te lopen en ervaring op te doen. Wij als overheid staan allemaal eensgezind achter de keuze voor Gerard en wensen hem alle succes toe in zijn beslissing.

Dat alles kan niet gaan zonder dat ook al onze gildezusters en gildebroeders achter deze beslissing staan. Van mij zal hij alle steun krijgen in de voorbereiding naar zijn hoofdmanschap.

Het is nu aan jullie!

 

Met vriendelijke groet;

 

Hoofdman Sint-Willebrordusgilde Heeswijk

 

Naam:             J.C. Schakenraad (Jan)

Straat:             Abt van de Venstraat 30

Postcode:      5473 - DC

Plaats:             Heeswijk Dinther

Mobiel:           06-30 78 54 36

E-mail:             gildeinfo@willebrordus.nl