Brief aan de leden

geplaatst op 04-11-2020
Woensdag 4 November 2020 om 16:21

SINT-WILLEBORDUSGILDE HEESWIJK
Beste leden, vanwege dat het Coronavirus nog steeds heerst gaat het koningschieten, teeravond en installatie van de nieuwe koning zoals u wel zult begrijpen niet door.
De overheid vindt het onverantwoord om dit doorgang te laten vinden. Daarbij komt dat onze huidige koning bijna niets heeft kunnen meemaken in 2020. Wij gunnen hem het koningschap dus ook tot we hopelijk volgend jaar weer kunnen koningschieten.
De coronapandemie is zeker nog niet ten einde. Dagelijks zijn er nieuwe uitbraken in de wereld, dan hier, dan daar en grote delen van Europa kleuren geel of oranje: veiligheidsrisico’s !
De scholen konden weer opengaan en ik wens daarom ook al onze jeugdleden en hun leraren een goed en gezond studiejaar toe. Onze leermeester Dré van de Wijgert ontvangt nu onze jeugdleden apart thuis uit om te komen oefenen, wij zijn dankbaar dat onze jeugdleden zo in ieder geval niet achterraken.
De Coronatijd stelt ons voor uitdagingen, maar biedt ook een kans voor nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Ik wens iedereen van harte toe dat deze Coronatijd ook ons weer neerzet waar het omgaat
Want voor veel mensen in onze samenleving geldt dat zij niet alle activiteiten weer kunnen oppakken zoals vóór de Coronatijd: we moeten grote groepen vermijden en thuiswerken is voor velen de norm. Niet alles voelt even veilig, de Nederlander bleef dichter bij huis in de vakantietijd en het uitgaansleven staat stil. Heel wat mensen voelen door die situatie weliswaar nog steeds een spanning in hun dagelijks leven en voor nogal wat mensen is het leven minder afwisselend en rustiger geworden. Maar dat kan ook een voordeel zijn.
Wie zich af en toe opgejaagd voelt door al het Coronagedoe, zou eens even rustig kunnen gaan zitten, een paar keer diep ademhalen en die zorgen en onrust wegnemen door te denken hoe wij in het gildewezen met veel geduld en rust met elkaar omgaan. Dat is een unieke kans om iets meer in jezelf te keren, te reflecteren en te overpeinzen.
Als alles heel snel gaat en er veel afwisseling is, leven we bijna vanzelf oppervlakkiger. Alles flits dan voorbij, het een na het andere en dat is vaak teveel en het gaat te snel om het goed in je op te nemen.
Maar op de momenten dat we langzaam gaan en meer in het moment leven, zoals ons dat kan gebeuren bij heel bijzondere gebeurtenissen van ons leven, bij vreugde en verdriet, gaan we meer de diepte in, we beleven alles anders, meer en dat zijn de momenten die we niet vergeten en die ons iets te bieden hebben. Het grote manco van onze tijd is dat die te snel gaat en veel afwisseling biedt, maar niet tot diepgang leidt.
Beste leden allemaal hebben we wel in onze familiekring zijdelings of anders te maken gehad met het Coronavirus. Familieleden en vrienden hebben we verloren. We hebben niet kunnen rouwen zoals in het verleden gezamenlijk in zuster- en broederschap dat is waar wij voor staan.
Ook hebben we in deze moeilijke tijd afscheid moeten nemen van onze geliefde H. Willibrorduskerk. Samen met veel parochianen hebben we een mooi afscheid gehad in de mooi versierde kerk met een indrukwekkende optocht naar de Sint Servatiuskerk.
Het viel mij zéér zwaar die dag ook omdat we van zoveel leden in die kerk afscheid hebben moeten nemen. Mijn vader was de eerste die na de heroprichting in 1963, die we daar in maart met Gilde-eer ten grave hebben gebracht, nadien nog 23 leden meer tot nu toe. Maar het gilde staat ervoor bekend om ook in slechte tijden de saamhorigheid en zuster- en broederschap hoog te houden. Met slaande trom trokken wij gezamenlijk met tussen ons in de parochianen naar de Sint Servatiuskerk.
Onze patroonheilige De H. Willibrordus moet een vooruitziende blik gehad hebben, zijn beeltenis stond in de gevel aan de rechterzijde voor de openstaande deuren van de kerk ons in ontvangst te nemen. Een wonderlijke gedachte vond ik dat bij het binnentreden van de kerk.
Het gilde van Dinther samen met de parochieraad verwelkomden ons onder een erehaag bij binnenkomst. Na afloop van het welkomstwoord door onze Gildeheer Joost Jansen en Ria van Hemmen van de Parochieraad waren we uitgenodigd voor een heerlijke kop koffie en cake in de pastorietuin. We hopen ook als gilde in deze kerk te kunnen groeien om met het christelijk geloof ook deze kerk ons eigen te kunnen maken.
Onze saamhorigheid en zuster- en broederschap zal ons op de been houden zoals in het verleden we door diepe dalen hebben moeten gaan gaat voor ons ook weer de zon schijnen.
De bouw van het nieuwe gildehuis gaat gestaag voort en wat zullen we straks trots zijn als het gereed is. De units kunnen dan verkocht worden en het terrein zal een facelift krijgen. Het zal een feest zijn om later hier gezellig samen te gaan vertoeven dankzij al die leden die hieraan zoal financieel als ook de handen ervoor uit de mouwen gestoken te hebben.
Op zaterdag 12 december gaan we de kerststal weer plaatsen, maar dan voor het eerst midden op het Plein 1969 onder een 10 meter hoge kerstboom. De kersstal zal dan wat verbouwd moeten worden omdat dan van alle zijden zicht moet zijn in de kerststal. Een mooie invulling weer voor het plein. Op donderdag 24 december gaan we dan met het hele gilde weer het kindje Jezus in de kribbe leggen en sluiten we weer af met een heerlijk kop chocolade uiteraard allemaal op een gepaste afstand. Iedereen wordt hiervoor nog uitgenodigd.
Weet dat wij als overheid met jullie allen meeleven in deze moeilijke tijd en laten we samen ervoor gaan om het Coronavirus te bedwingen en te laten verdwijnen. Zorg goed voor elkaar, samen staan we sterk.
Maak nu we elkaar niet kunnen ontmoeten gebruik van sociaal media of telefonie om met elkaar contacten te leggen zodat de saamhorigheid niet verloren gaat.
Rest mij nog als jullie hoofdman alle gezondheid toe te wensen.
Hoofdman Jan Schakenraad.

Bestanden (1)

  1. 2020-11-11 brief aan de leden

    (779.8 KB)

    2020-11-11 brief aan de leden.pdf