Federatief toernooi geweer zondag 2 oktober 2022

Vrijdag 2 September 2022 om 15:29

Beste schutters, koning en keizer,

Zie bijgaande uitnodiging. Aanmelden kan via kringbenm@gmail.com.

Met vriendelijke gildegroet,

 

Dekenschrijver Sint-Willebrordusgilde Heeswijk

 

Simone Buijs-van de Wijgert

De Schans 17

5473 PH  Heeswijk Dinther

0622051719

secretariaat@willebrordus.nl

 

Sponsor Gilde Heeswijk gratis!
Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst www.sponsorkliks.com te bezoeken.
U betaalt hetzelfde en Gilde Heeswijk ontvangt een commissie bij elke transactie via www.sponsorkliks.com.
U sponsort dus gratis

Kloveniersgilde St Antonius Abt
Naam Gilde: Sint Antonius Abt Terheijden
Postadres: Berliozstraat 8
Postcode, plaats: 4941 AA Raamsdonksveer
Datum: Augustus 2022
Betreft: Uitnodiging NBFS Kampioenschap Geweerschieten
Geachte Gildebroeders en Gildezusters,
De Overheid van het gilde Sint Antonius Abt Terheijden nodigt u hierbij van harte uit om op zondag 02 oktober 2022 op het gildeschietterrein, gelegen aan de Hoge Vaartkant 10 te Terheijden, deel te nemen aan het NBFS Kampioenschap Geweerschieten, te houden onder de auspiciën van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.
PROGRAMMA.
11.30 - 13.30 uur Kaarten voor Korps en Viertallen kopen en inleveren. De kaarten voor de individuele onderdelen dienen voor 14.00 uur gekocht te zijn!
Circa 12.00 uur Officiële opening door de Federatieve Voorzitter (of afgevaardigde). Aansluitend aanvang van de wedstrijden. De wedstrijdleiding geeft aan op welke boom welk onderdeel verschoten zal gaan worden.
Circa 14.00 uur Einde inschieten op de persoonlijke onderdelen.
Streven: De uitreiking van de Kampioenschilden en prijzen zal plaatsvinden zodra de NBFS Kampioenen bekend zijn. De huldiging van de prijswinnaars zal geschieden door de Federatievoorzitter (of afgevaardigde) en de voorzitter Federatieve Schietcommissie, sectie geweer samen met de Hoofdman en Koning van het organiserende Gilde en/of door een andere hoogwaardigheidsbekleder.
Circa 18.00 uur Einde van de overige wedstrijden met aansluitend de prijsuitreiking.
WEDSTRIJDDISCIPLINES.
De disciplines van het NBFS Kampioenschap Geweerschieten, waarvoor de NBFS per categorie, een zilveren schild beschikbaar stelt.
a. Korps Kampioen NBFS Geweer
b. Persoonlijk Kampioen NBFS Geweer - opgelegd
c. Persoonlijk Kampioen NBFS Geweer - vrije hand
d. Persoonlijk Jeugdkampioen NBFS Geweer - opgelegd
e. Koning NBFS Kampioenschap Geweer (houten vogel)
f. Keizer NBFS Kampioenschap Geweer (houten vogel)
g. Jeugdkoning NBFS Kampioenschap Geweer (houten vogel)
De wedstrijden worden geleid door de Federatieve Schietcommissie, sectie Geweer, in samenspraak met het organiserende gilde. Verder te noemen; wedstrijdleiding.
DEELNAME VOORWAARDEN.
a. Deelname staat open voor elk gilde, lid van de Noord-Brabantse federatie van Schuttersgilden.
b. Aan de wedstrijden om de NBFS Kampioenschappen mogen uitsluitend Gildeleden (m/v) deelnemen.
c. Elk gilde mag met meerdere viertallen deelnemen.
d. De viertallen, per gilde, worden ingeschreven op de grijze schietkaart van de NBFS. Uit deze, op naam gestelde viertallen, moet één viertal worden aangegeven voor het korps schieten. Dit korps wordt op de hiervoor bestemde witte schietkaart van de NBFS ingevuld.
e. De wedstrijd dient in gildetenue te worden geschoten. De prijzen dienen in volledig gildetenue, met hoofddeksel, te worden afgehaald!
f. Een schutter kan maar in één viertal worden ondergebracht.
g. Aan de wedstrijd om het Persoonlijk Jeugdkampioen NBFS Geweer - opgelegd, mogen uitsluitend gildeleden deelnemen die op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
h. Jeugdleden (t/m 15 jaar) mogen aan alle onderdelen deelnemen met één uitzondering: Geen deelname aan het onderdeel Persoonlijk Kampioen NBFS Geweer - opgelegd.
i. Aan het onderdeel Koning en Keizer schieten, mogen alleen de echte Koning en Keizer van elk gilde deelnemen ongeacht welke schietdiscipline.
j. Aan het onderdeel Jeugdkoning/prins schieten, mag de echte Jeugdkoning/prins (t/m 25 jaar) van elk gilde deelnemen ongeacht welke schietdiscipline. Wanneer een gilde geen Jeugdkoning of Jeugdprins voert mag men een Jeugdlid aanwijzen om deel te nemen, ongeacht de schietdiscipline.
REGLEMENTEN.
Daar het een Federatiewedstrijd is, zijn de NBFS Reglementen Geweerschieten, d.d. 29 oktober 2019, van toepassing, aangevuld met nader te noemen bepalingen, expliciet van toepassing op dit toernooi.
INSCHRIJVEN / AANMELDEN.
Via secretariaat Kring Baronie en Markiezaat, e-mail kringbenm@gmail.com .
INSCHRIJFGELD.
De korpskaarten, de viertalkaarten en de persoonlijke schietkaarten dienen ter plaatse te worden gekocht. De inschrijving van de wedstrijd start om 12.30 uur en sluit om 14.00 uur.
De inschrijfkosten bedragen: € 3,00 per deelnemend Korps
€ 4,00 per deelnemend Viertal
€ 1,50 per persoonlijk onderdeel, zowel Kampioen als Personeel.
€ 5,00 Koning/Keizer
€ 2,50 Jeugdkoning/prins
De betaling dient plaats te vinden bij het kopen van alle schietkaarten. De Koningen, Keizers en Jeugdkoningen dienen zich bij het secretariaat te melden en in te schrijven wanneer dit nog niet gebeurd is door voor-inschrijving.
SPECIFIEKE WEDSTRIJDREGLEMENTEN.
a. Korps Kampioen NBFS Geweer is het gilde dat de hoogste score (maximaal 12 punten) heeft op de witte schietkaart. Indien er meerdere korpsen zijn met de hoogste score zal de Korps Kampioen door kampen worden vastgesteld. Inschieten: 3 schoten per persoon. Als het kampen is begonnen mag er niet meer worden ingeschoten. Dit wordt via de geluidsinstallatie bekend gemaakt.
b. Persoonlijk Kampioen NBFS Geweer - opgelegd de gildebroeder of –zuster met de hoogste score volgens de schietkaart. Indien er meerdere schutters zijn met de hoogste score dan de Persoonlijk Kampioen NBFS Geweer - opgelegd door kampen worden vastgesteld. Inschieten: 3 punten uit 3 schoten, een nul betekend uitschakeling! Het inschieten dient voor 15.00 uur gebeurd te zijn. Dit wordt via de omroepinstallatie bekend gemaakt bij de schutters. Bij het behalen van 3 punten bij het inschieten, direct de 1e kampronde van 3 schoten schieten.
c. Persoonlijk Kampioen NBFS Geweer - vrije hand de gildebroeder of –zuster met de hoogste score volgens de schietkaart. Indien er meerdere schutters zijn met de hoogste score dan de Persoonlijk Kampioen NBFS Geweer - vrije hand door kampen worden vastgesteld. Inschieten: 3 punten uit 3 schoten, een nul betekend uitschakeling! Het inschieten dient voor 15.00 uur gebeurd te zijn. Dit wordt via de omroepinstallatie bekend gemaakt bij de schutters.
d. Persoonlijk Jeugdkampioen NBFS Geweer - opgelegd de jeugdschutter met de hoogste score volgens de schietkaart. Indien er meerdere schutters zijn met de hoogste score zal de Persoonlijk Jeugdkampioen NBFS Geweer – opgelegd door kampen worden vastgesteld. Inschieten: de jeugdschutter mag zoveel schoten gebruiken als nodig is om de eerstvolgende kampronde te bereiken, daarna volgt uitschakeling bij het schieten van een nul.
e. Koning, Keizer en Jeugdkoning NBFS Kampioenschap Geweer schieten traditioneel op een houten vogel. De volgorde van inschrijving is de volgorde van schieten. Het organiserende gilde schiet het eerste schot. De houten mag pas vallen wanneer alle schutters 1x geschoten hebben. Valt de vogel eerder wordt er een nieuwe houten vogel geplaatst.
f. Personeel wedstrijden. Bij deze vrije wedstrijden mag men bij het inschieten, 3 punten uit 5 schoten hanteren. Dit geldt uiteraard niet voor het viertal schieten, hier geldt 3 schoten per schutter.
g. Er kunnen geen kaarten worden bijgekocht.
h. Het organiserende gilde zorgt voor kundige schrijvers en optrekkers (inclusief enkele reserveschrijvers en optrekkers) bij de schietbomen.
i. Voor het afkampen zijn kleinere wippen voorzien. De wedstrijdleiding zal aangeven welke hiervoor benut zullen worden. Zie voorbeeld bijlage 2.
j. Jeugdschutters mogen deelnemen aan de wedstrijden Korps en Viertal.
NEVENACTIVITEITEN.
Wanneer het onderdeel puistschieten wordt georganiseerd is men voor deelname € 0,50 verschuldigd.
Jeugdige schutters mogen enkel deelnemen indien zij al minstens één jaar, onder toezicht van een ervaren schutter, actief geschoten hebben binnen hun eigen gilde en op deze wedstrijd ook onder toezicht van een ervaren schutter schieten. Zij dragen een gildetenue of minstens als Gildebroeder/zuster herkenbaar. De schietleider van hun gilde dient dit vooraf te melden en aan te tonen!
TERREIN.
Het schietterrein ligt bij het gildehuis aan Hoge Vaartkant 10 te Terheijden. Zie onderstaande plattegrond. Het schietterrein is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer (06) 270 042 09.
Wij hopen u op deze dag in grote getalen te mogen verwelkomen en wensen u een sportieve, maar bovenal een gezellige dag toe.
Met een gildegroet namens de overheid van het Sint Antonius Abt Gilde.
Hoogachtend,
Jolien Both,
Deken Schrijver.
info.gildeterheijden@gmail.com

Bestanden (1)

  1. NBFS kampioenschap geweerschieten 2022 Terheijden

    (337.72 KB)

    NBFS kampioenschap geweerschieten 2022 Terheijden.pdf