Nieuw gildelid Cor Huijden

op donderdag 07-04-2011
Donderdag 7 April 2011 om 00:00

Beste leden,

Cor Huijden, de broer van Anita de Visser-Huijden heeft zich aangemeld als aspirant lid. Cor gaat in het gilde bazuinblazen en is al aan het oefenen geslagen. Wij wensen Cor veel succes toe in het gilde en hopen dat voor hem ook het gildewezen (manier van leven) een verrijking voor hem mag zijn.

Hoofdman Jan Schakenraad

 

Cor Huijden is op zaterdag 03-11-20112 ingevendeld als volwaardig lid van het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk.