Wijziging secretariaat Hoge Schuts

Maandag 13 Februari 2023 om 16:30

Beste leden,

Zie het bericht hieronder van de Hoge Schuts.


Beste Gildeoverheden,

 

Zoals u wellicht in de afgelopen tijd hebt kunnen bemerken, zijn er diverse veranderingen gaande in het Kringbestuur van onze Gildenkring.

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zult u daarvan verder op de hoogte gebracht worden.

 

Vooruitlopend op deze vergadering is de eerste verandering per heden van kracht, namelijk de wijziging van het secretariaat.

Per 1 februari j.l. heeft Jan Schakenraad het secretariaat overgedragen aan ondergetekende.

Vanaf deze plaats zijn we veel dank verschuldigd aan Jan voor het tijdelijk weer overnemen van het secretariaat en natuurlijk de zeer correct wijze van handelen.

 

Uiteraard hoop ik ook u allen op eenzelfde wijze van dienst te kunnen zijn en hoop ik op een goede samenwerking voor de komende jaren.

 

Mijn gegevens zijn als volgt:

Deken-Schrijver Jarno de Haas

Sint Janstraat 3

5391 AE  Nuland

06-30719305

secretariaat@hogeschuts.nl

 

Ik zie u graag binnenkort op de Algemene Ledenvergadering in maart tegemoet!

 

 

Met vriendelijke Gildegroeten,

 

 

Jarno de Haas

Deken- Schrijver

 

Gildenkring Hoge Schuts

Mob.:     06-30719305

E- mail:  secretariaat@hogeschuts.nl

URL:       www.hogeschuts.nl

Bestanden (2)

  1. Wijziging secretariaat Hoge Schuts

    (16.09 KB)

    Wijziging secretariaat Hoge Schuts.docx

  2. Beste leden

    (13.69 KB)

    Beste leden.docx