Wereldrecord Vendelen

Maandag 30 November -0001 om 00:00

Beste Leden,

Vendelzwaaien is een oude traditie in Nederland en wordt met name beoefend door schutterijen en gilden in Gelderland en Noord-Brabant. In Gelderland wordt dit genoemd klassiek vendelen, dit is de uitvoering van “het vendelgebed”. Van dit gebed zijn verschillende uitvoeringen bekend en beschreven echter de basis hiervan is bij allen nagenoeg identiek. Dat wil zeggen dat middels de verschillende vendelslagen uitgebeeld wordt de strijd tussen “goed en kwaad”, hoe een “schutter/strijder” verwikkeld is in een gevecht...

Beste Leden,

Vendelzwaaien is een oude traditie in Nederland en wordt met name beoefend door schutterijen en gilden in Gelderland en Noord-Brabant. In Gelderland wordt dit genoemd klassiek vendelen, dit is de uitvoering van “het vendelgebed”. Van dit gebed zijn verschillende uitvoeringen bekend en beschreven echter de basis hiervan is bij allen nagenoeg identiek. Dat wil zeggen dat middels de verschillende vendelslagen uitgebeeld wordt de strijd tussen “goed en kwaad”, hoe een “schutter/strijder” verwikkeld is in een gevecht.

Deze strijd wordt ingegaan om te verdedigen maar ook om te winnen dus begonnen wordt met het vaandel te zwaaien boven het hoofd, een teken van overheersing en angst-aanjaging, vervolgens wordt het vaandel gezwaaid om de nek, het middel, de knieën en de enkels, elke slag heeft dan ook een eigen betekenis en geeft de situatie weer in de strijd, hoe lager hoe moeilijker het gaat. Echter de strijders hervinden zich, geloven er weer in en zijn weer aan de winnende hand en we zwaaien via dezelfde weg weer naar boven tot boven ons hoofd wat een weergave is van overheersing en dit aan iedereen willen laten zien

De uitbeelding van de beleving van die strijd door middel van “het vendelgebed’ ter ere van een Schutterskoning, Kerkelijke, Gemeentelijke of Europese “hoogheid” is in veel gevallen de hoogste schutters-eer die een schutterij of gilde als geheel aanbieden kan en deze word dan ook met veel respect gebracht.

Het gevoel, de uitbeelding van de vendelslagen die weergegeven worden door het vaandel dat gedragen door de wind naadloos deze bewegingen volgt is een uiting van waardering en eer.
Wat voor de vendeliers het gevoel van saamhorigheid is door gezamenlijk op identieke en gelijke wijze de verschillende slagen uit te voeren, is voor de toeschouwer de beleving van éénheid en verbondenheid door het aanschouwen van al die verschillende kleuren vaandels. Ook deze ieder met hun eigen betekenis, die rustig en met respect op gelijke wijze op de maat van de muziek gedragen deze strijd en overwinning tegen het kwaad weergeven.

In andere landen word ook wel vaandel gezwaaid met name in Belgié en Duitsland[Noord Rijn Westfalen] echter op een andere wijze dan in ons land hier is met name het showeffect de basis en zorgt daardoor voor een heel andere presentatie en uitvoering. Wat is dan voor ons schutters/gildebroeders de ultieme vorm van uiting van Europese éénwording zoals wij het beleven? Dat is door met zo veel mogelijk vendeliers uit zo veel mogelijk landen gezamenlijk op gelijke wijze het vaandel te zwaaien en het vendelgebed uit te beelden met als credo “voor God, Koningin en Vaderland”.

Dat is wat, Schutterij Sint Antonius uit Nieuw-Dijk, willen bewerkstelligen om uiting te geven aan het gevoel van “schutter zijn” als onderdeel van de Europese Gemeenschap van Schutters en daarmee willen zij tevens een uniek wereldrecord neer zetten en vastleggen.
Niet alleen voor onszelf maar ook voor het bestuur en leden van de E.G.S., hun Europese Koningen, vertegenwoordigers van Gemeentelijke, Provinciale en Kerkelijke overheden en de Gelderse Federatie.

Zodat zij allen in de gelegenheid zijn dit unieke schouwspel mee te kunnen maken maar ook vooral te beleven.

Beste leden,

De overheid van het gilde wil graag dat zo veel mogelijk leden van het gilde deelnemen aan dit record. Ook de gilden uit Gelderland hebben ons in 2001 in Berlicum gesteund met het behaalde vendelrecord. De teller van de opgaven staat al op 700 vendeliers. De overheid is van mening dat wij zeker bij dit unieke prachtige schouwspel niet mogen ontbreken, denk eens na om tussen 700 á 800 vendeliers je ronde te draaien een uniek gebeuren wat je zeker niet mag missen.

Het vendelrecord wordt gehouden op zaterdag 27 augustus om 16:00 uur, zie voor meer informatie de website www.wereldrecordvendelen.nl en op onze website www.willebrordus.nl

Klik hier om de film en uitleg van hoe er gevendeld moet worden.

In 2001 namen we deel met 17 vendeliers, de vendelronde is heel simpel en kan zelfs door niet vendeliers nog makkelijk geleerd worden. Indien je interesse hebt geef je dan op bij de hoofdman en je zult er geen spijt van krijgen. Kom ook op de woensdagen even langs om mee te kijken wat het allemaal inhoud, het zal de saamhorigheid in het gilde zeker ten goede komen.

Geef u op vóór 1 juli 2011.