Terugtreden Hoofdman gilde Nistelrode 20 november 2023

Woensdag 29 November 2023 om 07:11
Van: secretariaat@kringmaasland.nl
Datum: 28-11-2023 15:49 (GMT+01:00)
Aan: Secretariaat Gildekring Maasland <secretariaat@kringmaasland.nl>
Onderwerp: FW: Terugtreden hoofdman gilde nistelrode 20 november 2023
 

Beste Deken-Schrijvers en Hoofdlieden,

 

Zie ter kennisgeving onderstaand bericht van het gilde uit Nistelrode.

 

 

Met vriendelijke gildegroet,

 

Gerry van der Schoot

Deken-Schrijver Gildekring Maasland

Roggeakker 11

5391 KX  Nuland

Mob.:    06 – 23 38 50 94

Mail : secretariaat@kringmaasland.nl

 

Brieflogo-Kring-Maasland_v2

 
 

Van: Gilde Nistelrode <nistelrode_gilde@hetnet.nl>
Verzonden: zaterdag 25 november 2023 10:05
Aan: secretariaat@kringmaasland.nl
Onderwerp: Terugtreden hoofdman gilde nistelrode 20 november 2023

 

Beste hoofdlieden, dekenschrijvers en leden van kring Maasland,

 

Namens het gilde van Nistelrode willen wij u graag informeren over recente ontwikkelingen binnen onze overheid.

 

Op 20 november 2023 heeft onze ad interim hoofdman en erehoofdman, Ton Vorstenbosch, zijn terugtreden aangekondigd en zijn taken binnen de overheid neergelegd vanwege het bereiken van zijn 83ste levensjaar. Hij heeft de functie van ad interim hoofdman bekleed sinds 1 mei 2023.

 

Gedurende deze periode heeft hij actief bijgedragen aan het versterken van de relatie tussen het gilde en de gemeenschap. Dit deed hij door het organiseren van diverse evenementen, zoals een open dag, teerdag, uitwisselingen met andere gilden, en het vergroten van de zichtbaarheid via diverse media, waaronder krantenartikelen, onze website en sociale media. Hierdoor heeft het gilde in Nistelrode weer meer bekendheid gekregen.

 

Momenteel zijn we binnen de overheid druk bezig met het zoeken naar een nieuwe hoofdman. Deze situatie zal de komende maanden grondig worden besproken. We hopen u hiermee adequaat op de hoogte te hebben gebracht. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat.

 

Met vriendelijke gildegroet,

 

Kevin Breedveld

Dekenschrijver

Gildekoning

Gilde sint Antonius abt-sint Catharina Nistelrode

Bestanden (1)

  1. Terugtreden Hoofdman gilde Nistelrode 20 november 2023

    (55.49 KB)

    Terugtreden Hoofdman gilde Nistelrode 20 november 2023.docx