Organisatie NBFS-toernooi VTBS 21-09-2025

Maandag 13 November 2023 om 09:31

Van: secretariaat@kringmaasland.nl

Datum: 13-11-2023 11:44 (GMT+01:00)

Aan: "Annie Maas - Fed. Secr." <secretariaat@schuttersgilden.nl>

Cc: Rob Weijtmans <hoofdman@kringmaasland.nl>, Gerard Oskam <gildeinfo@willebrordus.nl>, Simone Buijs - van de Wijgert secretariaat@willebrordus.nl

Onderwerp: Organisatie NBFS-toernooi VTBS 21-09-2025

Beste Annie,

Tijdens de afgelopen Jaarvergadering van Gildekring Maasland hebben 3 gilden, te weten: Sint-Antonius Abt – Vorstenbosch, Onze Lieve Vrouwe & Catharina – Erp en Sint-Willebrordus – Heeswijk, aangegeven de organisatie van het NBFS-toernooi VTBS op 21 september 2025 op zich te willen nemen.

Na loting is het gilde Sint-Willebrordus uit Heeswijk als ‘winnaar’ uit de bus gekomen.

Bij deze dus de officiële opgave namens het gilde Sint-Willebrordus uit Heeswijk voor de organisatie van dit toernooi zodat dit op de diverse agenda’s geplaatst kan worden.

Wil jij tevens zo vriendelijk zijn om het gilde uit Heeswijk (en ondergetekende) de richtlijnen en randvoorwaarden voor het organiseren van dit toernooi toe te sturen?

Dan zijn zij op voorhand al op de hoogte hiervan.  Alvast dank daarvoor.

 Met vriendelijke gildegroet,

 Gerry van der Schoot

Deken-Schrijver Gildekring Maasland

Roggeakker 11

5391 KX  Nuland

Mob.:    06 – 23 38 50 94

Mail : secretariaat@kringmaasland.nl