Sint-Willebrordusgilde Heeswijk actief

op zondag 15-05-2011
Zondag 15 Mei 2011 om 00:00

Beste Leden,

zie de successen van meimaand 2011.

Bedankt allemaal hiervoor.

Sint-Willebrordusgilde actief

 

Mei 2011 is voor het gilde nu al een jaar vol grote successen.

Pausmis te Den Haag.

We begonnen op zondag 1 mei met de organisatie van de Pausmis en de onthulling van het Paus Johannes Paulus II Plein in Den Haag.

Om de 6 jaar krijgen de gilden van Maasland de gelegenheid om deel te nemen via inschrijving aan de Pausmis om deze mede te begeleiden. Het gilde van Heeswijk werd dit jaar uitgeloot.

Al vroeg in de morgen vertrokken we met 44 leden met een bus naar Den Haag.

In Den Haag aangekomen trokken we met slaande trom en vliegend vaan door Den Haag naar de Jacobus de Meerdere kerk in de Parkstraat. Een prachtige kerk, het afgelopen jaar na een grondige restauratie geheel gereed gekomen. De kerk is gebouwd in 1878. Een prachtige kerk van binnen alsook van buiten. Het metselwerk en tegelwerk de altaren en de toren(de hoogste 91 meter houten constructie van Nederland) men moet deze kerk een keer gezien hebben, een juweel….

De pausmis werd geheel in het Latijn gedaan door de Bisschop van Bisdom Rotterdam Mgr. Drs. A.H. van Luyn SDB (Salesianen van Don Bosco: SDB), aanwezig waren een aantal bisschoppen uit Nederland en de Nuntius François Bacqué. In Nederland is sinds 2001 François Bacqué nuntius.(Een Nuntius is een pontificaal, apostolisch diplomatiek vertegenwoordiger die de Heilige Stoel). Na de pontificale Latijnse mis werd mede door het gilde al trommelend en met bazuingeschal het plein voor de kerk omgedoopt in het Johannes Paulus II plein, dat vanwege de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II op die dag hiervoor onthuld werd.

Na de onthulling vertrok het gilde in Optocht door Den Haag langs het Vredespaleis naar de Nuntiatuur waar een vendelhulde gebracht werd aan de Nuntius en de aanwezige bisschoppen. Nuntius François Bacqué overhandigde namens de Paus aan alle gildeleden een rozenkrans en voor de koning een pausselijke penning, na een hapje en een drankje stonden professionele gidsen die ons in twee groepen drie uren door Den Haag alle bezienswaardigheden lieten zien en daarbij een prima uitleg gaven over de mooie en rijke historie van de stad Den Haag.

 

Geweercompetitie Hoge Schuts

Op 7 mei organiseerde het gilde op ‘De Schuttershof’in de Fokkershoek een geweercompetitiewedstrijd voor Gildenkring Hoge Schuts ruim 90 schutters wedijverden voor een mooie prijs en een goede klassering voor de competitie. Een succesvolle wedstrijd die zeer sportief verlopen is, met dank aan de organiserende leden van het gilde.

Meimaand Sint Jan.

Op Moederdag 8 mei vertrokken uit Heeswijk weer een groot aantal bedevaartgangers naar Den Bosch voor de jaarlijkse Meimaandmis bij de Zoete Moeder. Het gilde trok in optocht door de stad naar de Sint Jan waar het gilde ten overstaan van een bomvolle Sint Jan de mis van 11:45 uur begeleidde. Elk jaar weer een indrukwekkend gebeuren waar al onze gildeleden graag bij aanwezig zijn. Na de mis werd er uiteraard ook weer genoten van lekkere Bosse Bol.

Jeu des Bouleswedstrijden

Op maandagavond 9 mei organiseerde het gilde op ‘De Schuttershof’ een Jeu des Boules competitiewedstrijd voor Gildenkring Hoge Schuts. Op 17 wedstrijdbanen wedijverden 102 deelnemers voor een mooie klassering in de competitie. Een prachtig gezicht hoe dat 104 deelnemers op een gezellige en sportieve manier met elkaar de strijd aangaan en bij verlies nog lachend de winnaars de hand reiken. Een compliment aan de deelnemende gilden van Gildenkring Hoge Schuts voor hun inzet en sportiviteit.

15 mei Kringgildendag “De Uitdaging” te Dinther

Het Sint Barbaragilde uit Dinther had dit jaar bij toerbeurt de organisatie van de jaarlijkse Kringdag van Gildenkring Hoge Schuts. De kringdag stond in het teken van “De Uitdaging” die het organiserende gilde ook op een geweldige manier eigen gemaakt had. Er was veel aandacht besteed om de wedstrijden voor het publiek aantrekkelijker te maken door het vendelen, trommen en bazuinen op een veld compact bijeen te houden. Nieuw was het ringsteken door de standaardruiters wat een prachtig spektakel was en zeker in de toekomst een vast onderdeel zal worden. De ruiters hadden met hun paarden al een paar maal geoefend en dat was ook te zien, de ringen werden vaak gestoken aan de lans en voor de winnaars waren er prachtige zilveren schilden die door het gilde beschikbaar waren gesteld. De hoofdman Eugène van Bouwdijk Bastiaanse schonk een prachtig zilveren wisselschild in uiteraard de vorm van een ‘RING” dat jaarlijks aan de winnaars overhandigd zal worden. Het ringsteken is zeker een blijvertje tijdens de jaarlijkse kringdag.

Gilde Heeswijk haalt Hoge Schuts wisselschild terug na 15 jaar

Tijdens de kringdag op 15 mei te Dinther sleepte het gilde veel zilveren schilden bijeen waaronder het zilveren wisselschild waarvoor elk jaar door de 13 aangesloten gilden van Gildenkring Hoge Schuts gestreden wordt. Om het wisselschild binnen te kunnen halen moet men in alle groepswedstrijden waaronder het groepsvendelen, groepstrommen en korpsschieten uitmuntend presteren, met het jeu des boulen, bazuinblazen en standaardrijden kan men daarbij nog extra punten binnenhalen. De leden van het Heeswijkse gilde stonden deze dag geladen en haalden veel prijzen binnen en zodoende het wisselschild na 15 jaar weer terug naar Heeswijk met dank aan al onze leden die hiervoor alles gegeven hebben deze dag. Het was de 11e keer dat het gilde sinds de oprichting van de Kring(1926) het schild binnen haalde. We wonnen ook nog 5 zilveren schilden, 1e prijs met geweerkorpsschieten met de deelnemers, Jan Schakenraad, Gertie en Tonny en Raymond van der Cammen. Bij het individueel trommen won Raymond van der Cammen ook nog een1e prijs. Bij het vendelen won Dré van de Wijgert een zilveren schild met een 2e plaats, bij het groepsvendelen won onze groep waaronder Dré van de Wijgert, Raymond van der Cammen Freek van Nuland en Jos van der Pas ook een prachtige zilveren 1e prijs. Bij het bazuinblazen won Simone van de Wijgert met maar liefst 10 punten verschil het individueel bazuinblazen een bijzondere geweldige prestatie. Daarbij kwam nog dat onze Jeu de Boulers de 2e prijs wonnen van 22 teams de prijs “Heerboer”

Het was een meimaand om niet te vergeten met dank aan al onze leden voor hun inzet saamhorigheid en broeder en zusterschap.

Rest mij nog het Sint Barbaragilde uit Dinther van harte te bedanken voor de voortreffelijke organisatie en het slagen van “De Uitdaging”

Hoofdman Jan Schakenraad.

Bestanden (2)

  1. Mei

    (177.02 KB)

    Mei.pdf

  2. Succes

    (33.29 KB)

    Succes.png