Nieuwsbrief Gildetrom - juli 2020, Magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden

geplaatst op zaterdag 01-08-2020

Beste leden, Zie in de bijlage de nieuwsbrief van de gildetrom. In de nieuwsbrieven staat steeds kort nieuws wat in de komende gildetrom uitgebreid aan bod komt. Heb je interesse om de nieuwsbrief te ontvangen doe dan een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl en meld je aan. Zie de bijlage voor het laatste nieuws....

Zaterdag 1 Augustus 2020 om 11:26 Lees Meer

Sint-Willebrordusgilde Heeswijk vakantie 2020

geplaatst op donderdag 07-09-2020

Beste gildeleden, vanavond was de laatste les vóór de vakantie voor de vendeliers, jeugdbazuinblazers en tamboers. Op woensdag 26 augustus zijn alle vendeliers, tamboers en jeugdbazuinblazers inclusief dus ook de volwasenen tamboers en vendeliers weer van harte welkom op de oefenavonden. De bazuinblazers starten dan weer op donderdagavond 27 augustus in het gildehuis. Na verschillende jaren bij Dré en Lilian geoefend te he...

Donderdag 9 Juli 2020 om 12:45 Lees Meer

BOEK DE GILDE VIERT UIT 1931

BOEK DE GILDE VIERT UIT 1931 door D.J. van der Ven Uitgave N.V. Stoom Tabaksfabriek TH. Niemeijer te Groningen Een boek met 120 verzamelde gildefoto's op de zin zoals tegenwoordig voetbalplaatjes geplakt worden. Zie voor elke pagina de galerijfoto's.  ...

Donderdag 9 Juli 2020 om 12:36 Lees Meer

Wat is een rozenkrans?

Wat is een rozenkrans?

Wat is een rozenkrans? Een rozenkrans is een soort ketting met kraaltjes, dat als hulp gebruikt wordt bij het rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraaltje een Onze Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Wat deden zij toen? Wat betekent het voor jou nu? Steeds kun je nieuwe dingen ontdekken als je leest wat er in de Bijbel over geschreven staat of kijk...

Donderdag 9 Juli 2020 om 11:58 Lees Meer

Nieuwsbrief Gildetrom - juni 2020, Magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden.

geplaatst op woensdag 01-07-2020

Beste leden, Zie in de bijlage de nieuwsbrief van de gildetrom. In de nieuwsbrieven staat steeds kort nieuws wat in de komende gildetrom uitgebreid aan bod komt. Heb je interesse om de nieuwsbrief te ontvangen doe dan een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl en meld je aan. Zie de bijlage voor het laatste nieuws....

Woensdag 1 Juli 2020 om 14:29 Lees Meer