Gerard Oskam

Beste gildeleden, namens de familie Oskam bedankt Gerard Oskamalle leden voor hun steun en medeleven bij het overlijden van zijn vader....

Maandag 30 November -0001 om 00:00 Lees Meer

Thee en handdoeken

Beste leden, vanwege de bezuinigingen in het hele land doet de horeca commissie hieraan ook mee. Onze thee en handdoeken zijn versleten en het worden er zodoende steeds minder. Wie kan ons helpen om de voorrraad weer op peil te brengen? Je kunt je handdoeken op woensdagavond of zondagmorgen 12:00 uurin het gildehuis leggen. Bij voorbaat dank namens de armlastige horecacommissie. ...

Maandag 30 November -0001 om 00:00 Lees Meer

Dankwoord Familie van Daal

Van Ben van Daal, ik wilbij deze graag het hele gildebedanken voor jullie geweldige inbreng en ondersteuning met het overlijden van ons mam. Ik heb hier geweldig veel steun aan ondervonden. Ik kan het gilde niet genoeg hiervoor bedanken. Bedankt namens Ben en Annet en de hele familie van Daal ...

Maandag 30 November -0001 om 00:00 Lees Meer

Bericht van Dré

Hoi Gildebroeders, Ik heb gisteren de vraag gehad of wij willen spelen in het zomer theaterstuk van “De Kersouwe” “De Bokkenrijders”. Er wordt aan ons gevraagd of er per uitvoering drie tamboers mee kunnen spelen. We zijn te zien en horen in meerdere sets, ik heb binnenkort een gesprek met de regisseur. Kijk goed naar het speelschema en zie of je kan. Mocht je nu al weten of je mee speelt laat het me weten, ik doe sowieso...

Maandag 30 November -0001 om 00:00 Lees Meer

Verslagen van vergaderingen van Maasland

Beste leden, onder de knop (Verslagen) vind u alle verslagen van de commisievergaderingen van het voorjaar en het verslag van de laatste jaarvergadering van Maasland. Belangrijk is dat je leest waarbij je je betrokken voelt zo blijf je op de hoogte wat er in je discipline speelt. Denk eraan om eerst in te loggen. Met vriendelijke groeten, Hoofdman Jan Schakenraad....

Maandag 30 November -0001 om 00:00 Lees Meer

Wereldrecord Vendelen

Beste Leden, Vendelzwaaien is een oude traditie in Nederland en wordt met name beoefend door schutterijen en gilden in Gelderland en Noord-Brabant. In Gelderland wordt dit genoemd klassiek vendelen, dit is de uitvoering van “het vendelgebed”. Van dit gebed zijn verschillende uitvoeringen bekend en beschreven echter de basis hiervan is bij allen nagenoeg identiek. Dat wil zeggen dat middels de verschillende vendelslagen uitgebeeld wor...

Maandag 30 November -0001 om 00:00 Lees Meer

Bericht Kleding Commissie

Geachte Leden, We hebben de afgelopen tijd ontzettend veel gedaan met z’n allen. Er zijn 2 kledingavonden geweest en hier was veel animo voor. Er zitten nog een aantal zaken in het vat die het komende jaar verder uitgewerkt zullen worden...Geachte Leden, We hebben de afgelopen tijd ontzettend veel gedaan met z’n allen. Er zijn 2 kledingavonden geweest en hier was veel animo voor. Er zitten nog een aantal zaken in het vat die het k...

Maandag 30 November -0001 om 00:00 Lees Meer

Mis St. Jan

Beste leden, de werkzaamheden rondom de parkeerkuil waar we altijd parkeren zijn gereed. De parkeerkuil is gewoon te bereiken bij het stoplicht waar we altijd naar de St. Jan lopen. Met vriendelijke groeten, de twee J,s...

Maandag 30 November -0001 om 00:00 Lees Meer

Bedevaart

Beste leden, Het Bisdom Den Bosch organiseert op 2 en 3 juli een diocesane bedevaartreis naar de H. Apostel Matthias in Trier en de H. Willibrordus in Echternach. Inschrijving tot 15 mei 2011...Beste leden, Het Bisdom Den Bosch organiseert op 2 en 3 juli een diocesane bedevaartreis naar de H. Apostel Matthias in Trier en de H. Willibrordus in Echternach. Inschrijving tot 15 mei 2011. zaterdag 2 juli: 07:00 uur vertrek per bus vanaf divers...

Maandag 30 November -0001 om 00:00 Lees Meer